تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان»

جز
{{coord|40|22|N|49|53|E|type:city(2074300)_source:kolossus-fiwiki|display=title}}
{{دیگرکاربردهای کاربردهادیگر|آذربایجان (ابهام‌زدایی)}}
{{Infobox former country
|native_name = Азербайджанская Советская Социалистическая Республика{{سخ}}<small>Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы<small/>{{سخ}}Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası
۱۴۴٬۸۷۴

ویرایش