مجمر اصفهانی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
به‌روزرسانی الگوی دیگر کاربردها، گام ۳، تغییرمسیر دنبال شد
جز (به‌روزرسانی الگوی دیگر کاربردها، گام ۳، تغییرمسیر دنبال شد)
{{ویکی‌سازی}}
{{دیگرکاربردهای کاربردهادیگر|اصفهانی}}
نام او حسین واز [[طباطبایی|سادات طباطبایی]] است دراواخر قرن دوازدهم هجری در زواره اصفهان بدنیا آمد وپس از تحصیل علوم متداوله و کسب فنون ادب به تهران رهسپار شدو به خدمت معتمد الدوله نشاط اصفهانی که از رجال دانشمند و از معارف شعرای قاجاریه بود راه یافت. نشاط که از استعدادو قر یحه مجمر مطلع گشت به تربیت وی همت گماشت و پس از چندی اورا به دربار فتحعلی شاه بردو وسیله تقرب اونزد خاقان مغفور گردید. شاه قاجار که خود نیز از شاعری بهره‌ای وافی داشت وقدر سخن را نیکو می‌شناخت وی را مشمول عنایت و ملاطفت قرار داد وبه لقب مجتهد الشعرایی سر افرازش گردانید.
فرمان مجتهد الشعرایی مجمر رانشاط با خط زیبای خویش نگاشته‌است.
۱۴۵٬۳۳۲

ویرایش