باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: به‌روز رسانی آمار دیگر ویکی‌ها
{{#switch:{{{1|fa}}}|fa=۴۴۴۹|ar=۸۱۸۲|ro=۲۷۳۱|tr=۴۲۴۴|en=۹۶۶۹۷۷|fr=۲۸۸۲۸۱|de=۲۴۷۲۴۰|it=۲۲۵۲۲۹|az=۲۲۲۱|id=۴۲|ko=۷۲۷۴|hu=۹۵۱۰۷|he=۳۳۳۴}}
۸۳۴٬۶۱۵

ویرایش