باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۴ سال پیش
جز
Saeidpourbabak صفحهٔ مسافر (جلال مهربان) را به مسافر (فیلم ۱۳۵۳ جلال مهربان) منتقل کرد: تمایز با مسافر (فیلم ۱۳۵۳ عباس کیارستمی)