تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم اقتصادی»

برچسب‌ها: منبع حذف شده‌است.(پخ) نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== فضاهای آموزشی دانشگاه ==
اسن دانشگاه دارای 14 ساختمان قدیمی و بعضا ادری و مسکونی قدیمی در شرق و مرکز تهران با فاصله بیش از 20 کیلومتر از یگدیگر می باشد و از حیث امکات ورزشی و آموزشی دارای محدودیت های جدی برای فعالیت های آموزشی و فرهنگی می باشد.
 
== ۱-دانشکده علوم مالی ==
مجموعه ساختمان‌های آموزشی رودسر (خیابان حافظ، خیابان رودسر)
کاربر ناشناس