باز کردن منو اصلی

تغییرات

1 ویرایش Hosseini2015 (بحث) واگردانی شد: حذف تبلیغ. (توینکل)
 
ویس و رامین را نخستین‌بار در سال ۱۸۶۵ میلادی در کلکتهٔ هندوستان چاپ کردند تا آن‌که ویرایش علمی آن در سال ۱۳۱۴ خورشیدی به کوشش [[مجتبی مینوی]] فراهم آمد. از این منظومه، سه چاپ ویرایش شدهٔ دیگر در دسترس است: چاپ دکتر [[محمدجعفر محجوب]] (۱۳۳۷ خورشیدی)؛ چاپ ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا، دو دانشمند گرجستانی (۱۳۴۹ خورشیدی) و چاپ محمد روشن (۱۳۷۷ خورشیدی).<ref>''[[امرداد (هفته‌نامه)|هفته‌نامهٔ امرداد]]''، شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱، سال سیزدهم، شمارهٔ ۲۸۷، ص ۴.</ref>
 
[[هانری ماسه]] منظمومهٔ ویس و رامین را در سال ۱۹۵۹ (میلادی) به [[زبان فرانسه]] ترجمه منتشر کرد<ref> کتابشناسی ادبیات فارسی در زبان فرانسه، انتشارات سخن‌گستر و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مشهد، ۱۳۹۳، ص ۳۲</ref>.
 
== موضوع داستان ==
* [http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etca/iran/niran/npers/visrp/visrp.htm متن کامل «ویس و رامین» تهیه شده در دانشگاه فرانکفورت]
* [http://www.nosokhan.com/Library/Part/0IK متن شعر ویس ورامین به زبان فارسی]
* {{یادکرد وب |نویسنده = محمدجواد کمالی|نشانی= http://kamali.mshdiau.ac.ir/Bibliographie%20francaise%20de%20la%20litterature%20persan.pdf |عنوان= کتابشناسی ادبیات فارسی در زبان فرانسه (به زبان فرانسه)| ناشر = انتشارات سخن‌گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد |تاریخ = ۱۳۹۳ |تاریخ بازبینی=}}
{{منظومه‌های عاشقانه فارسی}}
{{عشاق معروف}}
۲۰٬۵۴۸

ویرایش