باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|نام مستعار=
|پست=دفاع
|باشگاه کنونی= [[باشگاه فوتبال استقلالپاس تهران|استقلال تهرانهمدان]]
|شماره پیراهن=
|سال‌های نوجوانی=
کاربر گمنام