تفاوت میان نسخه‌های «استدلال منطقی»

برچسب کپی
(صفحهٔ جدید: استدلال منطقی ،روش نتیجه گیری مبتنی بر «اصول منطقی» حاصل از «اندیشش» و «فلسفیدن» است ؛لذا هر گاه ...)
 
(برچسب کپی)
{{کپی | 18 | 10}}
 
استدلال منطقی ،روش نتیجه گیری مبتنی بر «اصول منطقی» حاصل از «اندیشش» و «فلسفیدن» است ؛لذا هر گاه از استدلالی منطقی استفاده گردد ؛می بایست دلایل ارایه شده ،مبتنی بر مبانی منطقی باشد و در غیر این صورت ،گزاره مزبور ،جزو «مغالطات» و سفسطه ها قرار می گیرد.
چالش های فراوانی میان سوفسطاییان و فلاسفه یونان باستان ،در خصوص نحوه چیدش روش استدلال منطقی روی داده است ؛و «ارسطو» در کتاب معروف خود ،«ارغنون» ،روش هایی را در جهت تبیین روش «استدلال منطقی» ارایه داده است.
۱۲٬۱۵۷

ویرایش