تفاوت میان نسخه‌های «پیرو فراری»

جز
{{Infobox person
|name = پیرو فراری
|image =
|caption =
|birth_date = {{تاریخ تولد و سن|1945|5|22|df=y}}
|Age =
|death_date = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
|death_place =
|other_names =
|known_for = دومین سهامدار [[فراری]]
|occupation = نایب رییس هیئت مدیره{{سخ}}
۱۴۵٬۰۶۶

ویرایش