تفاوت میان نسخه‌های «اصلاح نژاد دام»

جز
رُبات: تصحیح اشتباهات ویرایشی
جز
جز (رُبات: تصحیح اشتباهات ویرایشی)
'''اصلاح نژاد دام''' علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام می باشد. اصلاح نژاد با [[انتخاب]] دامها و طیور برتر از لحاظ فنوتیپ و با کمک [[روشهای آمیزشی]] مناسب، دام و طیور برتر راایجاد میکندمی‌کند. اصلاح نژاد یک علم کاربردی بوده و در بخشهای تخصصی با کاربرد دانش ژنتیک، دانش آمار و رایانه افق جدیدی پیدا کرده است.
{{ناقص}}
۱۵٬۴۴۵

ویرایش