باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات:افزودن الگو ناوباکس {{کودنان}}+تمیز+
{{هوبره‌ها}}
{{کشیم}}
{{کودنان}}
 
{{زیست-خرد}}
۳٬۸۶۰٬۲۸۷

ویرایش