تفاوت میان نسخه‌های «استناد»

* نوروزی چاکلی، عبدالرضا (۱۳۹۰)، آشنایی با علم سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها)، تهران: [[سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها]] (سمت)، [[مرکز تحقیق]] و توسعهٔ علوم انسانی؛ [[دانشگاه شاهد]]، مرکز چاپ و انتشارات.
 
[[رده:تحلیل استنادی]]
[[رده:علم‌سنجی]]
[[رده:کتاب سنجی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:مراجع]]