تفاوت میان نسخه‌های «دهلیز راست»

بدون خلاصه ویرایش
ج- [[سینوس کورونری]] (Coronary Sinus)، که خون تیرهٔ قسمت اعظم ماهیچهٔ قلب را به دهلیز راست می‌آورد.
 
خون سیاهرگی در [[سیستول قلبی]] در دهلیز راست جمع شده با آغاز دیاستول از طریق [[دریچه سه لتی]] وارد [[بطن راست]] می‌شود.
 
[[گره سینوسی]] قلب در دیواره دهلیز راست قرار دارد.