تفاوت میان نسخه‌های «ایم-۱۲۰ آمرام»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
|برچسب خصوصیات=
|وزن= ۱۵۰ کیلوگرم
|برد= 190 کیلومتر
|طول= ۳٫۶۶ متر
|طول قسمت=
|ریت=
|سرعت سیر=
|برد= 190 کیلومتر
|برد نهایی=
|تغذیه=