تفاوت میان نسخه‌های «مقاومت و رسانایی الکتریکی»

جز (Saeidpourbabak صفحهٔ رسانایی الکتریکی را به مقاومت و رسانایی الکتریکی منتقل کرد: این مقاله معادل Electrical resistance and conductance است)
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== ابر رسانا ،رسانا، نیمه رسانا ، نارسانا (عایق ) ==
تمام عناصر و اجسام مااز لحاظ عبور جریان برق به سه گروه رسانا نیمه رسانا و نارسانا یا عایقطبقهعایق طبقه بندی می شوند. معمولاً در بین عناصر شناخته شده فلزات رسانی الکتریکی می باشند و غیر فلزات نا رسانا و در برخی مواقع نیمه رسانا می باشند اماعدد اتمی و چینش [[الکترون ها]] و پیوند های آنها نقش به سزایی در [[رسانای الکتریکی]] دارد بتا بر این این مورد استثنائاتی هم دارد.مثلانافلز بروم درگروه هفدهم میباشدو دوره چهارم [[جدول مندلیف]] قرار دارد برم نافلزی است که رسانای جریان برق میباشد. فلزات معمولانقطه جوش بالایی دارندهمچنین سطح برّاق ودرخشانی دارندوچکش خوارند وبا کشیدن خم میشوند. '''4.جریان برق را از خود عبور میدهند'''.ولی نافلزات نقطه مقابل فلزات هستند. شبه فلز یک عنوان برای طبقه‌بندی عناصر شیمایی است. که به عناصری اطلاق می‌گردد که خواصشان میان فلز و نافلز است.
تعریف معینی برای [[شبه فلزها]] وجود ندارد اما دو خاصیت زیر مشخصه آنها است:
1-شبه‌فلزها معمولاً به شکل اکسیدهای آمفوتر یافت می‌شوند.2- شبه‌فلزها معمولاً نیمه‌رسانا هستند
کاربر ناشناس