تفاوت میان نسخه‌های «شبکه استانی کردستان»

 
== فرکانس ==
شبکهاین شبکهٔ استانی بر رویبرروی عربستعربسَت "بدر 5" Frequency 12322 SR 27500 5.3 FEC 3/4 POL. V با فرکانس فوق شبکهشبکهٔ استانی کرمانشاه ([[شبکه زاگرس|شبکهٔ زاگرس]]) را هم قابل دریافت خواهید کرداست.
 
شبکه استانی بر روی عربست "بدر 5" Frequency 12322 SR 27500 5.3 FEC 3/4 POL. V با فرکانس فوق شبکه استانی کرمانشاه ([[شبکه زاگرس]]) را هم دریافت خواهید کرد.
 
== منابع ==
۴۹٬۷۹۷

ویرایش