تفاوت میان نسخه‌های «الذریعه الی تصانیف الشیعه»

توضیح درباره زبان کتاب.
جز (ربات: تغییر ردهٔ تغییرمسیرداده‌شدهٔ کتاب‌های شیعه به کتاب‌شناسی شیعیان)
(توضیح درباره زبان کتاب.)
'''الذریعة إلی تصانیف الشیعة''' دائرةالمعارف [[کتابشناسی]] بزرگی در ۲۶ جلد(و البته با احتساب جلد نهم که خود 4 جلد است مجموعا 29 جلد) است که به همت علامه [[شیخ آقابزرگ تهرانی]] فراهم آمده‌استآمده‌ و به زبان عربی<ref>{{Cite web|url = http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)|title = الذریعة الی تصانیف الشیعة (کتاب)|date = March 2, 2015|accessdate = April 29, 2015|website = ویکی شیعه|publisher = |last = |first = }}</ref> نوشته شده است.<br />
این اثر، به عنوان منبع دسته اول، در زمینه شناخت میراث مکتوب [[شیعه]] در قرون متمادی، تا دوره زندگانی مؤلف، شناخته می‌شود و بر اساس الفبایی عنوان اثر، به شرح حال نویسندگان و معرفی [[نسخ خطی]] آثار آنان می‌پردازد.الذریعه با ۱۱۵۵۴ صفحه ۵۵۰۹۵ کتاب و رساله را شناسایی کرده‌است.<ref>آئینه پژوهش، سال۵، ش۵ـ۶ (۲۹ـ۳۰) بهمن و اسفند ۱۳۷۳، نگاهی به کتاب الذریعه، ناصر الدین انصاری قمی، ص ۱۰۸</ref>
 
۲۰۴

ویرایش