الگو:اعطای واگردان: تفاوت میان نسخه‌ها

(متن بهتر)
درود {{{{{|safesubst:}}}PAGENAME}}. بعد از بررسی درخواستتان برای دسترسی واگردان، دسترسی را به شما [//fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ALog&type=rights&user=&page=User%3A{{{{{|safesubst:}}}PAGENAMEU}} اعطا کردم]</span>. برای استفاده از دسترسی واگردان موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
* گرفتن دسترسی واگردان اهمیتی بیشتر از فعال کردن [[وپ:توینکل|توینکل]] ندارد.
* واگردانی ''تنها'' باید برای واگرداندن ''[[ویکی‌پدیا:خرابکاری|خرابکاری]]‌های واضح'' است نه [[ویکی‌پدیا:فرض حسن نیت|ویرایش‌های با حسن نیت]]. حتماً موارد [[وپ:مجاز|مجاز]] واگردانی را بخوانید.
* واگردانی هرگز نباید برای [[ویکی‌پدیا:جنگ ویرایشی|جنگ ویرایشی]] استفاده شود.
* در صورت استفادهٔ نابجا، دسترسی واگردان ممکن است پس گرفته شود.
۴۰٬۶۹۳

ویرایش