باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات:افزودن الگو ناوباکس {{کرکس‌های بر قدیم}}+تمیز+
{{کشیم}}
{{کودنان}}
{{کرکس‌های بر قدیم}}
 
{{زیست-خرد}}
۳٬۸۵۸٬۳۵۴

ویرایش