دوطرفه (مخابرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
سامانه کاملاً دوطرفه {{به انگلیسی|Full Duplex}} {{مخفف انگلیسی|FDX}} برقراری ارتباط ''همزمان'' در هر دو جهت را فراهم می‌کند و برعکس ارتباط نیمه دوطرفه به دستگاه ها امکان این را می دهد که به صورت کاملا هم زمان ارتباط برقرار کنند. همان طور که گفتیم،تلفن به ما این امکان را می دهد که در یک زمان هم حرف بزنیم و هم بشنویم، پس شبکه های شبکه های [[تلفن]] خطی کاملا همزمان هستند و [[سیم پیچ پیوندی]] در [[پیوند تلفن]] این امکان را به ما می دهد که چهار سیم را به دو سیم تبدیل کنیم.
 
برای نمونه، میتوانیم ارتباط دوطرفه را به یک خیابان دو خطه تشبیه کنیم که هر خط آن در یک جهت است و همزمان رفت و برگشت ممکن است. در این نوع ارتباط، هنگامی که داده ای ارسال شد، تا وقتی که از طرف دیگر پاسخ داده نشد که داده را دریافت کرده، نمیدانیم که داده دریافت شده یا نه.
 
رادیوهای دوطرفه میتوانند به صورت کاملا دو طرفه باشند، از یک فرکانس داده را دریافت و از فرکانس دیگری داده ها را ارسال می کنند. به این روش، روش تقسیم فرکانس دوطرفه نیز می گویند.
۵۸۴

ویرایش