باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
{{ب|امشب یک سر شوق وشورم|از ایـن عــالــم گــویــی دورم}}
{{ب|امشب در سر شوری دارم|امشب در دل نــوری دارم}}
{{ب|باز امشب در اوج آسـمانم| رازیراضی باشد بـا ستارگانم}}
{{ب|امشب یک سر شوق وشورم|از ایـن عــالــم گــویــی دورم}}
{{پایان شعر}}
کاربر گمنام