تفاوت میان نسخه‌های «کریم فکور»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
{{ب|امشب یک سر شوق وشورم|از ایـن عــالــم گــویــی دورم}}
{{ب|امشب در سر شوری دارم|امشب در دل نــوری دارم}}
{{ب|باز امشب در اوج آسـمانم| رازیراضی باشد بـا ستارگانم}}
{{ب|امشب یک سر شوق وشورم|از ایـن عــالــم گــویــی دورم}}
{{پایان شعر}}
کاربر ناشناس