دو ۴ در ۱۰۰ متر امدادی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
۴ در ۱۰۰ متر از المپیک ۱۹۱۲ در بخش مردان و از المپیک ۱۹۲۸ تاکنون در بخش زنان برگزار می‌شود و در برنامهٔ مسابقات قهرمانی جهان نیز قرار دارد.
 
محل ردووبدل شدن چوب امدادی در این مسابقه یک محدودهٔ ۲۰ متری است. دونده‌ها اجازه دارند از ۱۰ متر قبل از آن استارت زده و وقتی وارد محدودهٔ ۲۰ متری شدند چوب امدادی را از دوندهٔ قبلی بگیرند. معمولا دونده‌‌ها برای جلوگیری از اتلاف وقت بدون نگهنگاه کردن به عقب چوب امدادی را از دوندهٔ قبلی می‌گیرند و به همین دلیل افتادن چوب امدادی (که باعث حذف تیم می‌شود) در مسابقات این رشته شایعغیرمنتظره استنیست.
 
به طور تاریخی تیم ملی آمریکا قدرت برتر این رشته در هر دو بخش مردان و زنان در سطح بین‌المللی بوده‌است. آمریکایی‌ها ۱۵ بار در بخش مردان و ۱۰ بار در بخش زنان قهرمان المپیک شده‌اند.