تفاوت میان نسخه‌های «ژان پنجم (امپراتور بیزانس)»

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست)
{{کاربردهای دیگر|ژان پنجم (ابهام‌زدایی)}}
{{جعبه اطلاعات حاکم
| نام =ژان پنجم پالایولوگوس{{سخ}}Ίωάννης E΄ Παλαιολόγος