باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۴ سال پیش
 
== سرگرمی‌ها و اختراعات ==
خارج از فعالیت‌های آکادمیک، شانون علاقه به تردستی و همچنین شطرنج داشت. او همچنین وسائل زیادی اختراع کرد. وسایلی چون بشقاب پرندهٔ مجهز به موشک. یکی از وسایلی که ساخته بود جعبه‌ای بود که ماشین نهایی نامیده می‌شد و یک کلید در کنار آن وجود داشت و هنگامی که کلید زده می‌شد یهیک بازوی مکانیکی از درون جعبه بیرون می‌آمد و کلید را خاموش می‌کرد و سپس به داخل جعبه باز می‌گشت. او همچنین وسیله‌ای را ساخت که می‌توانست پازل مکعب رابیک را حل کند.
 
== موش شانون ==
۵۰

ویرایش