باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[۶۲۶ (پیش از میلاد)]]؛ شورش [[نبوپلصر]] در [[بابل]] بر [[آشور|آشوریان]].
* [[۶۲۶ (پیش از میلاد)]]؛ [[ماد]] و [[بابل]] پس از استقلال از [[آشور]] به [[نینوا]] پایتخت آن کشور تاختند.
* [[۶۲۵ (پیش از میلاد)]]؛ [[هووخشتره]] سومین شاه [[ماد]] تاجگذاری کرد.
* [[۶۲۳ (پیش از میلاد)]]؛ [[سین‌شارایشکون]] پادشاه [[آشور]] شد.
* [[۶۲۲ (پیش از میلاد)|۶۲۲]]/[[۶۲۱ (پیش از میلاد)]]؛ [[سفر تثنیه]] در [[اورشلیم]] پدید آمد.