باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== چهره‌های برجسته ==
* [[هووخشتره]] پادشاه [[ماد]].
* [[حزقیا]] پادشاه [[یهودا]].
* [[سنخریب]] پادشاه [[آشور]].