نای (ابهام‌زدایی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
نای به یکی از موارد زیر اشاره دارد:
 
* [[نای]] ندامیاندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی است که از انتهای حنجره آغاز و به نایژه‌ها[[نایژه‌]]ها (برونکوس های اصلی ) ختم می‌شود
* [[نای (کاشمر)]] یکی از روستاهای استان خراسان رضوی
* [[نای (ساز)]] یکی از آلات موسیقی بادی ایرانیان باستان