ماهیچه بالابرنده کتف: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
(ابرابزار)
| Image2 = Muscle élévateur de la scapula.png
| Caption2 = Muscles of neck. (Levator scapula visible at center left.)
| Origin = [[مهرهزوائد دمی]]عرضی ofمهره‌های [[مهره دمی]] ofگردنی C1 -تا C4 vertebrae
| Insertion = Superiorقسمت part ofفوقانی [[کتف]]
| Blood = [[dorsal scapular artery]]
| Nerve = [[عصب نخاعی]] (C3, C4) and [[dorsal scapular nerve]] (C5)
'''ماهیچه بالابرنده کتف''' ({{lang-en|Levator scapulae muscle}}) یکی از ماهیچه‌های پشت است.
 
شروع این عضله از توبرکول زوائد عرضی مهره‌های گردنی C1 تا C4 و انتهای آن به لبه داخلی(vertebral) اسکاپولا بالای خار کتف است. عملکرد این عضله متصل کننده ستون فقرات به گردن- بالا بردن اسکاپولا و کمک به اداکشن بازو است.
 
ماهیچه بالابرنده کتف توسط اعصاب گردنی (C3, C4) و عصب کتفی پشتی (Dorsal Scapular) از ریشه (C5) عصب دهی می‌شوند. عملکرد این عضله بالا بردن اسکاپولا، متصل کننده ستون فقرات به گردن و کمک به اداکشن بازو است.
 
== جستارهای وابسته ==