محتوای تولیدی کاربران: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
{{حذف زمان‌دار/پیغام
|اهمیت= بدون منبع
|timestamp = 20150513093828۲۰۱۵۰۵۱۳۰۹۳۸۲۸
}}
 
== تعریف ==
محتوای ایجاد شده توسط کاربر اینگونه تعریف میشودمی‌شود: " «هر شکلی از محتوا شامل مطالب وبلاگوبلاگ‌ها هاویکی‌ها ویکی ها بحث هایبحث‌های گروهی پست ها فایلپست‌ها هایفایل‌های صوتی و تصویری تصاویر دیجیتالی و سایر اشکال رسانه که توسط کاربران یک سیستم آنلاین ایجاد میشودمی‌شود و اغلب از طریق وب سایت هایسایت‌های اجتماعی در دسترس قرار میگیرد"می‌گیرد». این کار در طول سال 2005۲۰۰۵ میلادی به شکل گسترده ایگسترده‌ای انجام شد ودر وب سایت هاسایت‌ها و همین طور تشکلهمین‌طور هایتشکل‌های تولید محتوا در رسانه‌های نوین گسترش یافت. این شیوه از ایجاد محتوا در حوزه‌های مختلف از جمله پردازش مسئله و خبر و پژوهش کاربرد دارد و نشان‌دهنده گسترش تولی رسانه از طریق فناوری هایفناوری‌های جدید است که برای عموم مقرون به صرفه و در دسترس می‌باشد. علاوه بر فناوری‌های جدیدی که بیان شد محتوای تولید شده توسط کاربر ممکن است که ترکیبی از منابع آزاد نرم‌افزارهای رایگان و قوانین انعطاف‌پذیر یا موافقت‌های مرتبط به منظور کاهش بیشتر موانع همکاری را استفاده نماید. مهارت‌سازی و کشف ( یو جی سی ) در دهه اخیر محبوبیت خاصی یافته چراکه هر روز کاربران بیشتری به رسانه‌های اجتماعی و وب سایت هایسایت‌های محتوا محور می پیوندندمی‌پیوندند.
گاهی اوقات یو جی سی تنها بخشی از یک وب سایت را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال وب سایت هایسایت‌های بسیاری وجود دارند که محتوای آنان را مسئولان آماده می‌کنند اما بررسی هایبررسی‌های متعدد کاربران از اجناس فروخته شده توسط کاربران وب سایت ثبت می‌شود.
یو جی سی اغلب توسط مسئولین وب سایت‌ها به شکل کلی یا جزئی بررسی می‌شود تا از وجود محتوای موهن تخلفات حق کپی و یا فقط مرتبط بودن مطلب با غالب کلی سایت اطمینان حاصل شود.
اما اغلب برای اینگونه محتوا یا اصلاً بهایی در نظر گرفته نمی‌شود یا اینکه مقدار آن بسیار ناچیز است. در نتیجه مراکز داده در جهان هم اکنون مملو از یو جی سی هایسی‌های فراوان است که علاوه بر ایجاد دارایی بسیار ممکن است در بر دارنده داده هایداده‌های باشند که توسط بعضی بدیهی فرض میشوندمی‌شوند. دانشگاه الینویز در تحقیقی این نتیجه را گرفت که یک سوم از تمام یو جی سی جهان چه با هدف تقویت وچه با هدف بد نامبدنام کردن یک محصول تقلبی هستند.
 
== ملزومات کلی ==
ظهور محتوای ایجاد شده توسط کاربر نوعی تغییر درکارکرد سازمانسازمان‌های های رسانه ایرسانه‌ای ایجاد کرد وآن فراهم آوردن امکانات برای آماتور هاآماتورها به منظور نشر محتوای خودشان به جای ایجاد محتوای آنلاین بود.
محتوای ایجاد شده توسط کاربر به عنوان رسانه شهروند نیز شهرت دارد که در تضاد با رسانه بسته بندی شده قرن گذشته می باشدمی‌باشد. رسانه شهروند بر اساس نظر مخاطب و پوشش خبری می باشدمی‌باشد. افراد نظرات و داستان‌های خود را به شکل فایل هایفایل‌های صوتی وتصویری ایجاد شده توسط کاربر به اشتراک میگذارندمی‌گذارند. مورد اول پروسه ایپروسه‌ای دو طرفه است که در تضاد با پروسه یپروسهٔ یک طرفه دومی است. رسانه دو طرفه یا محاوره ایمحاوره‌ای ویژگی اصلی وب دو ((Web 2.0 می باشدمی‌باشد که فرد را تشویق به انتشار محتوای خود و اظهار نظر بر محتوای دیگران میکندمی‌کند؛ بنابراین از زمان ایجاد رسانه جدید نقش مخاطب غیر فعال تغییر کرده و تعداد بی شماری از کاربران فعال در این حوزه از فرصت تعامل به خصوص در فضای اینترنت استفاده کرده و به ایجاد محتوای مستقل خود دست بزنند. آزمایش‌های مردمی باعث ایجاد نوآوری‌هایی در صدا و هنرمندان و تکنیک‌ها شدند که در رسانه‌های اصلی و مهم استفاده می‌شوند. امروزه مخاطبین خلاق و فعال با رسانه‌های نسبتاً در دسترس ابزارها و برنامه‌های زیاد در حال ازدیاد می‌باشند که فرهنگش مخاطبین جهانی و رسانه‌های جمعی را تحت تأثیر قرار داده است.
او ای سی دی سه مکتب کلی را برای یو جی سی تعریف میکندمی‌کند:
بنابراین از زمان ایجاد رسانه جدید نقش مخاطب غیر فعال تغییر کرده و تعداد بی شماری از کاربران فعال در این حوزه از فرصت تعامل به خصوص در فضای اینترنت استفاده کرده و به ایجاد محتوای مستقل خود دست بزنند. آزمایش‌های مردمی باعث ایجاد نوآوری‌هایی در صدا و هنرمندان و تکنیک‌ها شدند که در رسانه های اصلی و مهم استفاده می‌شوند. امروزه مخاطبین خلاق و فعال با رسانه‌های نسبتاً در دسترس ابزارها و برنامه های زیاد در حال ازدیاد می باشند که فرهنگش مخاطبین جهانی و رسانه های جمعی را تحت تاثیر قرار داده است.
یک: الزامات انتشار: در حالی که یو جی سی می‌تواند توسط یک کاربر تولید شود و هرگز در جای خاصی انتشار نیابد در این جا تمرکز ما بر کارهایی است که جایی منتشر شده اندشده‌اند ودر وب سایتی در دسترس همه افراد و یا گروه خاصی از افراد (مثل دانشجویان یک دانشگاه) قرار می‌گیرد. این راهی مفید برای حذف کردن ایمیل‌ها و پیام‌های سریع دو طرفه می‌باشد.
او ای سی دی سه مکتب کلی را برای یو جی سی تعریف میکند:
دو: تلاش خلاقانه به معنای ایجاد یک کار جدید یا تغییر یک کار موجود برای ساخت یک اثر جدید می‌باشد بدین معنا که فرد باید ویژگی جدید منحصر به خود را به کار بیفزاید. یو جی سی اغلب یک شاخصه همکار گونه برای تلاش خلاقانه است مشابه با وب سایت‌هایی که در آن کاربران می‌توانند به شکل تعاملی به تصحیح و تغییر بپردازند. به عنوان مثال کپی کردن بخشی از یک برنامه تلویزیونی و بارگذاری آن بر روی یک وبسایت اشتراک گذاری ویدئو نمی‌تواند یو جی سی فرض شود. اما اگر کاربر اقدام به بارگذاری عکس هایعکس‌های خود کرده و یا نظراتش را در یک وبلاگ بنویسد و یا اقدام به ایجاد ویدئو موسیقی جدیدی کند آن را یو جی سی می‌نامیم. اما تعریف حداقل میزان تلاش خلاقانه بسیار مشکل و وابسته به موقعیت است.
یک: الزامات انتشار: در حالی که یو جی سی می‌تواند توسط یک کاربر تولید شود و هرگز در جای خاصی انتشار نیابد در این جا تمرکز ما بر کارهایی است که جایی منتشر شده اند ودر وب سایتی در دسترس همه افراد و یا گروه خاصی از افراد (مثل دانشجویان یک دانشگاه) قرار می‌گیرد. این راهی مفید برای حذف کردن ایمیل‌ها و پیام‌های سریع دو طرفه می‌باشد.
سه: ایجاد محتوا خارج از نرم‌های حرفه‌ای: محتوای ایجاد شده توسط کاربر معمولاً خارج از ضوابط حرفه‌ای ایجاد می‌شود. این نوع محتوا معمولاً بازار رسمی و تجاری خاصی ندارد. حتی در بسیاری از موارد ممکن است یو جی سی توسط افراد غیر حرفه‌ای که انتظار درآمد و شهرت را ندارند نیز انجام شود. عوامل بر انگیزاننده عبارتند از: به دست‌آوردندست آوردن میزانی از شهرت یا پرستیژ و میل زیاد به اظهار عقاید شخصی.
دو: تلاش خلاقانه به معنای ایجاد یک کار جدید یا تغییر یک کار موجود برای ساخت یک اثر جدید می‌باشد بدین معنا که فرد باید ویژگی جدید منحصر به خود را به کار بیفزاید. یو جی سی اغلب یک شاخصه همکار گونه برای تلاش خلاقانه است مشابه با وب سایت‌هایی که در آن کاربران می‌توانند به شکل تعاملی به تصحیح و تغییر بپردازند. به عنوان مثال کپی کردن بخشی از یک برنامه تلویزیونی و بارگذاری آن بر روی یک وبسایت اشتراک گذاری ویدئو نمی‌تواند یو جی سی فرض شود. اما اگر کاربر اقدام به بارگذاری عکس های خود کرده و یا نظراتش را در یک وبلاگ بنویسد و یا اقدام به ایجاد ویدئو موسیقی جدیدی کند آن را یو جی سی می‌نامیم. اما تعریف حداقل میزان تلاش خلاقانه بسیار مشکل و وابسته به موقعیت است.
سه: ایجاد محتوا خارج از نرم‌های حرفه‌ای: محتوای ایجاد شده توسط کاربر معمولاً خارج از ضوابط حرفه‌ای ایجاد می‌شود. این نوع محتوا معمولاً بازار رسمی و تجاری خاصی ندارد. حتی در بسیاری از موارد ممکن است یو جی سی توسط افراد غیر حرفه‌ای که انتظار درآمد و شهرت را ندارند نیز انجام شود. عوامل بر انگیزاننده عبارتند از: به دست‌آوردن میزانی از شهرت یا پرستیژ و میل زیاد به اظهار عقاید شخصی.
 
امروزه همه نوع برند مشتاق ورود به یو جی سی و شبکه هایشبکه‌های اجتماعی هستند. اما اقدام کور کورانه و بدون هدف ممکن است که به تجربه ایتجربه‌ای غیر رضایت بخش منجر شود. خیلی از شرکت‌ها ممکن است که از شما بخواهند نظرات خود را خیلی راحت و آزادانه در صفحه‌ای از فیسبوک بیان کنید. اگر کاربر نظری دهد که عموم را از آن کالا دور کند این اقدام می‌تواند اقدامی نابود کننده باشد.باشد؛ بنابراین مثل هر محیط دیگری در درجه اول مهم این است که بدانید کجا می‌روید و چطور می‌شود به آنجا رسید.
کپی کردن از سایر فایل هافایل‌ها نیز می‌تواند نوعی محتوای ایجاد شده توسط کاربر در نظر گرفته شود. عمل کپی کردن یک کار به خودی خود یک اقدام انگیزشی برای کاربر است و سلیقه وی را نیز نشان می‌دهد. Digg.com, StumbleUpon.com, and leaptag.com از جمله وب سایت هاییسایت‌هایی هستند که در آنها چنین لینک هاییلینک‌هایی را می توانمی‌توان یافت. اوج این لینک سازی هاسازی‌ها به خوبی سلیقه فرد را در جامعه نشان می‌دهد و او را فردی منحصر به فرد می‌سازد.
 
=== اتخاذ و شناخت توسط رسانه جمعی ===
BBC یک تیم محتوای ایجاد شده توسط کاربر را به عنوان رهبر با 3۳ کارمند در اوریلآوریل 2005۲۰۰۵ ایجاد کرد. در استانهآستانه بمب گذاری هایگذاری‌های لندن در 7۷ ژوئیه 2005۲۰۰۵ و اتشآتش سوزی مخزن نفت بونسفیلد، تیم دائمی گردید و توسعه یافت که نشان از ورود جریان ژورنالیست شهروندی داشت. بعد از فاجعه بونسفیلد BBC بیش از 5000۵۰۰۰ تصویر از بینندگان دریافت کرد. BBC طبیعتاً بابت محتوای تولید شده توسط بینندگان بهایی پرداخت نمی‌کند.
در 2006 CNN پروژه CNN iReport را بر پا کرد که برای انتقال محتوای خبری تولید شده توسط کاربران به CNN طراحی شده بود. رقیب آن، شبکه فاکس نیوز هم پروژه خود را با عنوان uReport آغاز کرد تا اخبار تولید شده توسط کاربران را دریافت کند. این نمونه اینمونه‌ای از سازمان هایسازمان‌های مهم خبری تلویزیون در 2005-2006۲۰۰۵–۲۰۰۶ بود که خصوصاً در پی بمب گذاریگذاری‌های های 7۷ ژوئیه لندن پی بردند ژورنالیسم شهروندی اکنون می تواندمی‌تواند بخش مهمی از اخبار صدا و سیما باشد. به عنوان مثال Sky News مرتباً از بینندگان درخواست عکس و فیلم می کندمی‌کند.
محتوای تولید شده توسط کاربر در "«شخص سال"» مجله Time 2006 ظاهر شد که در آن شخص سال "«شما"» بود یعنی همه افرادی که در رسانه تولید شده توسط کاربر مثل You Tube و ویکی‌پدیا نقش داشتند.
 
=== انگیزه و مشوق هامشوق‌ها ===
در حالی که سود حاصل از محتوای تولید شده توسط کاربر برای میزبان محتوا مشخص است اما سود شرکت کننده کمی مبهم است. تئوری هایتئوری‌های مختلفی در پس انگیزه شرکت در محتوای تولید شده توسط کاربر وجود دارد از انگیزه هایانگیزه‌های نوع دوستانه گرفته تا انگیزه هایانگیزه‌های اجتماعی و مادیگرایانه. به علت ارزش زیاد محتوای تولید شده توسط کاربر بسیاری از سایت هاسایت‌ها از مشوق هاییمشوق‌هایی برای ترغیب افراد بهره می برندمی‌برند. این مشوق هامشوق‌ها را می توانمی‌توان کلاً به مشوق هایمشوق‌های ضمنی و شفاف تقسیم بندی کرد.
1۱. مشوق هایمشوق‌های ضمنی: این مشوق هامشوق‌ها پایه و اساس ملموس ندارند. نمونه آن مشوق هایمشوق‌های اجتماعی است. این مشوق هامشوق‌ها به کاربر امکان می دهندمی‌دهند به عنوان عضو فعالی از اجتماع حس خوبی داشته باشد و می توانندمی‌توانند شامل رابطه بین کاربران شوند مثل دوستان فیسبوک یا تویتر. مشوق هایمشوق‌های اجتماعی توانایی برای ارتباط کاربران با دیگران هم میمی‌شوند شوند همانطورهمان‌طور که در سایتهای مذکور و سایتهایی مثل You Tube مشاهده می شودمی‌شود که به کاربران امکان می دهندمی‌دهند رسانه را از زندگی خود با دیگران به اشتراک بگذارند. مشوق هایمشوق‌های اجتماعی دیگر موقعیت، نشان یا سطوح در سایت هستند، چیزی که کاربر با رسیدن به سطح مشخصی از مشارکت به دست می اوردآورد. Yahoo Answers نمونه اینمونه‌ای از این نوع مشوق اجتماعی است. مشوق هایمشوق‌های اجتماعی هزینه ناچیزی برای سایت میزبان دارند و رشد قابل ملاحظه ایملاحظه‌ای در پی دارند. اما ماهیت انهاآنها برای عمل کردن مستلزم تعداد قابل توجهی اجتماع می باشدمی‌باشد.
2۲. مشوق هایمشوق‌های شفاف: این مشوق هامشوق‌ها به پاداش هایپاداش‌های ملموس اطلاق می شوندمی‌شوند. به عنوان نمونه پرداخت مالی، ورود به مسابقه، کوپن و غیره. مشوق هایمشوق‌های شفاف سرراست به راحتی توسط اکثریت قابل درک هستند و صرف نظر از اندازه اجتماع ارزش بلافصل دارند. سایت هاییسایت‌هایی مثل فروشگاه اینترنتی کانادا Wishabi و Amazon Mechanical Turk از این نوع مشوق مالی استفاده می کنندمی‌کنند تا کاربران را به مشارکت ترغیب کنند. مشکل مشوق هایمشوق‌های شفاف این است که ممکن است کاربر را به سوی توجیه افراطی سوق دهند و تنها عامل شرکت افراد را مشوق شفاف قلمداد کنند. این امر تاثیرتأثیر انگیزه اجتماعی و نوع دوستانه را کاهش می دهدمی‌دهد و حفظ دراز مدت شرکت کنندگان را برای میزبان محتوا پرهزینه می سازدمی‌سازد.
 
== انواع محتوای تولید شده توسط کاربر ==
انواع زیادی از محتوای تولید شده توسط کاربر وجود دارد: فورم‌های اینترنتی که در آن افراد درباره موضوعات مختلف صحبت می‌کنند. بلاگ‌ها سرویس‌هایی هستند که کاربران می‌توانند درباره موضوعات زیادی پست کنند. مهم‌ترین سرویس‌های بلاگ Blogger، Tumblr و WordPress هستند. این هااین‌ها هم ویکی هستند و هر کاربر ناشناسی می‌تواند ویرایش یا اصلاح بر آن هاآن‌ها اعمال کند. نوع دیگر محتوای تولید شده توسط کاربر سایت های شبکهسایت‌های هایشبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، تویتر، اینستاگرام یا ویکی VK هستند که در آن‌ها کاربران با افراد دیگر چت می‌کنند، پیام می‌نویسند یا تصویر و لینک پست می‌کنند.
انواع دیگر این محتوا Fanfiction هستند مثل FanFiction.Net . هنری هستند مثل سایت هایسایت‌های اشتراک فیلم و تصویر مثل پیکاسا و فلیکر. سایت هایسایت‌های مرور مشتری هستند. شبکه هایشبکه‌های اجتماعی صوتی مثل SoundCloud هستند. تامینتأمین مالی جمعی هستند مثل Kickstarter. و یا منبع یابی جمعی هستند.
بازی هایبازی‌های ویدئویی شکل دیگری از محتوای تولید شده توسط کاربر دارند. برخی از بازی هابازی‌ها به همراه برنامه هایبرنامه‌های ویرایشگر سطح می ایندآیند تا در ساخت به ان هاان‌ها کمک کنند. خیلی از این هااین‌ها فقط در بازی هایبازی‌های یک نفره ظاهر می شوندمی‌شوند اما برخی بازی هایبازی‌های چند نفره هم ان هاان‌ها را شامل می شوندمی‌شوند.
یک استفاده محبوب UGC شامل همکاری بین یک برند و یک کاربر می باشدمی‌باشد. مثلاً ویدئوهای Elf Yourself توسطه Christmas jib jabهر سال هنگام کریسمس برمی گردند. این وب سایت به افراد امکان می دهدمی‌دهد از تصاویر دوستان و خانواده برای ساختن یک فیلم تعطیلات در اینترنت استفاده کنند. شما صورت افراد تصاویر را برای پری هایپری‌های رقصان می گذاریدمی‌گذارید.
 
== مدل هایمدل‌های تجاری جدید ==
شرکتشرکت‌های های رسانه ایرسانه‌ای امروزه دریافته انددریافته‌اند که خود کاربران می توانندمی‌توانند مطالب جالب بسیاری تولید کنند. بسیاری از شرکت هایشرکت‌های نوپا در صنعت رسانه مثل YouTube و فیسبوک افزایش تقاضای UGC را پیش بینی کرده اندکرده‌اند در حالی که شرکت هایشرکت‌های جا افتاده رسانه ایرسانه‌ای برای بهره برداریبهره‌برداری از این نوع فرصت هافرصت‌ها زمان بیشتری انتظار کشیده اندکشیده‌اند.
برندهای کوچک و بزرگ تلاش میمی‌کنند کنند مشتری هامشتری‌ها را به وب سایت هایسایت‌های غنی از تجارب اجتماعی مثل اشتراک عکس و فیلم که شبکه هاییشبکه‌هایی مثل اینستاگرام و واین را محبوب کرده برگردانند. درک تقاضا برای UGC بیشتر شبیه خلق زمین بازی برای تماشاچیان است تا خلق مطلب برای استفاده انهاآنها.
 
== انتقاد ==
اصطلاح "«محتوای تولید شده توسط کاربر"» مورد انتقاد هم قرار گرفته است. انتقادات مطرح شده تا کنون مسائل عدالت، تساوی، حریم خصوصی، موجودیت پایدار کار و تلاش خلاقانه میان مسائل حقوقی مثل حق کپی رایت و غیره را در بر داشته است.
برخی مفسران ادعا می کنندمی‌کنند که اصطلاح "«کاربر"» متضمن تمایز بین انواع مختلف "«ناشران"» می باشدمی‌باشد که در ان اصطلاح "«کاربران"» منحصراً برای مشخص نمودن ناشرانی که در مقیاس بسیار کوچک تریکوچک‌تری فعالیت می کنندمی‌کنند یا به طور رایگان کار می کنندمی‌کنند به کار می رودمی‌رود. این طبقه بندیطبقه‌بندی باعث برقراری تمایز ناعادلانه می شودمی‌شود که بنا بر عقیده برخی به علت رواج و دسترس پذیری ابزار تولید و نشر رو به زوال است.
گاهی اثارآثار خلاقانه افراد از بین می رودمی‌رود چون با بسته شدن یک سرویس وب سایت UGC راه هایراه‌های محدودی برای حفظ اثارآثار وجود می ماندمی‌ماند. یک نمونه بسته شدن بازی انلاین VMK دیسنی است. این بازی مثل بیشتر بازیبازی‌ها ها ایتم هاییایتم‌هایی دارد که بین کاربران مبادله می شودمی‌شود. بسیاری از این ایتم هاایتم‌ها در بازی کمیاب هستند. کاربران با استفاده از این ایتمایتم‌ها ها اتاق هااتاق‌ها و اواتارهای خود را خلق می کنندمی‌کنند. این سایت در ساعت 10۱۰ صبح 21۲۱ مه 2008۲۰۰۸ بسته شد. راههایی برای حفظ اصل و اساس وجود دارد حداقل برای حفظ تمامیت چنین کاری ان هم از طریق کپی کردن متن و رسانه از طریق کاربران به اپلیکیشن هااپلیکیشن‌ها و کامپیوترهای شخصی. قبل از ظهور وب اثارآثار شخصی به راحتی از بین می رفتندمی‌رفتند مگر این که افراد راه هاییراه‌هایی برای حفظ آن هاآن‌ها در مجموعه هایمجموعه‌های شخصی پیدا می کردندمی‌کردند.
انتقاد دیگر بر ارایشآرایش گسترده محصول تولید شده توسط کاربر و مرورهای سرویس وارد است که گاهی ممکن است برای مشتری هایمشتری‌های وب گمراه کننده باشد. تحقیقی توسط دانشگاه کرنل نشان داد که 1۱ تا 6۶ درصد مرورهای هتل انلاین مثبت تولید شده توسط کاربر جعلی هستند.
تولید محتوا همچنان در حال رشد است و مصرف محتوا ناشی از رشد موبایل و وسایل دیگر هم در حال رشد و گسترش است. علاج کار نیروی محرکی است که محتوای ویدئویی مرتبط با محیط فراهم کند.
 
== مسائل حقوقی مربوط به UGC ==
امکان پذیرش محتوای تولید شده توسط کاربر در سرویس هاسرویس‌ها مشکلات حقوقی هم به بار می اوردآورد: بسته به قوانین محلی اپراتور یک سرویس ممکن است مسئول اعمال کاربران خود باشد. در امریکاآمریکا معافیتهای "بخش 230۲۳۰" قانون سلامت روابط تصریح می کندمی‌کند که "هیچ فراهم کننده یا کاربر یک سرویس کامپیوتری تعاملی نباید به عنوان ناشر یا سخنگوی اطلاعات فراهم شده توسط فراهم کننده محتوای اطلاعات تلقی شود". این شرط مصونیت عمومی برای وب سایت هاییسایت‌هایی فراهم می کندمی‌کند که میزبان محتوای تولید شده توسط کاربر هستند هر چند می دانندمی‌دانند محتوای کاربران مضر، فریبنده یا توهین امیزآمیز است و در عین حال چنین محتوای را منتشر می کنندمی‌کنند.
قوانین کپی رایت هم عاملی در رابطه با محتوای تولید شده توسط کاربر است چرا که کاربران ممکن است از چنین خدماتی برای اپلود کردن اثارآثار و به خصوص فیلم استفاده کنند در حالی که حق انتشار و توزیع ان ندارند. استفاده از این مطالب تحت قوانین "کاربرد منصفانه" محلی قرار دارد. قوانین محلی در رابطه با فرد مسئول هم متفاوت می باشدمی‌باشد. در امریکاآمریکا قانون OCILA شرایط مصونیت برای فراهم کنندگان سرویس انلاین ایجاد می کندمی‌کند که برای کاربران مصونیت از پاسخگویی ثانویه در رابطه با تخلفات کپی رایت اعطا می کندمی‌کند. البته برای برخورداری از قانون مصونیت، سرویس باید فوراً دسترسی به مطالب تخلف شده را به محض دریافت اخطار از صاحب کپی رایت محو کند و فراهم کننده سرویس باید واقعاً از تخلفات سرویس نااگاه باشد. رویکرد اتحادیه اروپا این است که مسائل مسئولیت هایمسئولیت‌های مجرمانه و مدنی تحت Electronic Commerce Directive بررسی شود. بخش 4۴ به مسئولیت پذیری ISP هنگام انجام خدمات "ناشر غیرانتفاعی صرف"، خدمات ذخیره سازیذخیره‌سازی و میزبانی وب می پردازدمی‌پردازد.
 
== منابع ==