تفاوت میان نسخه‌های «کلود شانون»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== برنامهٔ شطرنج کامپیوتری شانون ==
درسال ۱۹۵۰ شانون یک مقالهٔ پیشگامانه در زمینهٔ شطرنج کامپیوتری رائهارائه داد به نام "برنامه ریزی یک کامپیوتر برای شطرنج بازی کردن". او تشریح کرد که یک ماشین چگونه می توندتواند یک بازی شطرنج قابل قبول بازی کند. کاری که او برای تصمیم گیری اینکه کامپیوتر چه حرکتی را انجام دهد کرد، بر پایهٔ رویهٔ مینیماکس بود که بر اساس یک تابع ارزشیابی بر روی یک موقعیت از صفحهٔ شطرنج اعمال می‌شد.
 
== اصل شانون ==
۱۴۶

ویرایش