باز کردن منو اصلی

تغییرات

== منابع ==
* ماهنامهٔ فیلم‌نگار، شماره ۹۵، شهریور ۱۳۸۹، سال نهم
* {{سوره فیلم‌ها|۱۳۸۷۰۸۲۱۰۰۰۲138708210002}}
 
[[رده:فیلم‌های ایرانی ۱۳۸۸]]