تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم اقتصادی»

ابرابزار، تمیزکاری
برچسب: نیازمند بازبینی
(ابرابزار، تمیزکاری)
 
== تاریخچه ==
این دانشگاه به عنوان نخستین مرکز آموزشی [[وزارت مالیه]] که بعدابعداً [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] نام گرفتگرفت، ،دردر سال ۱۳۱۵ بنیانگذاری شد. هدف اصلی آن مرکز در دوره طولانی تحولات ۵۰ ساله خود(۱۳۱۵–۱۳۶۵)، آموزش وتربیت نیروی انسانی ماهر در رده‌های مختلف دانشگاهی بوده است، تا آنجا که در بسیاری از آن سال‌ها، اعطای بورس‌های تحصیلی اعزام به خارج از کشور برای دوره کارشناسی [[امور مالی]] و کارشناسی ارشد [[مدیریت مالی]] توسط این دانشگاه صورت گرفته است. مجوز تأسیس این دانشگاه با عنوان «دانشکده امور اقتصادی» در شهریور ۱۳۶۶ توسط [[وزارت فرهنگ و آموزش عالی]] و شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد. این دانشگاه در سال ۱۳۸۲، با مصوبه شورای عالی اداری از [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] جدا شد و تحت پوشش [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]] قرار گرفت و به «دانشکده امور اقتصادی» تغییر نام داد. با تغییر مدیریت دانشکده در سال 1384 ۱۳۸۴ تغییرات وسیعی در دانشکده بوجود آمد و در سال 1386۱۳۸۶ به دانشکده[[دانشکده علوم اقتصادی]] تغییر نام داد. در سال ۱۳89۱۳۸۹ این دانشکده به[[دانشگاه تهران ]] و سپس بااعتراض هیئت امناء ( هیئت امناء دانشگاه علامه طباطبایی و موافقت وزیر وقت علوم با [[دانشگاه علامه طباطبایی]] ادغام شد.
البته با پیگیری رییسرئیس و اعضای هیأتهیئت علمی، این دانشکده از دانشگاه علامه طباطبایی منفک شد و با رأی شورای گسترش آموزش عالی به عنوان دانشگاه علوم اقتصادی با سه دانشکده اقتصاد، مدیرت و علوم مالی به کار خود ادامه داد. سرانجام در سال 1393 به جهت بی کفایتی اعضای هیأت رییسه و سرپرست غیرقانونی آن،۱۳۹۳ دانشگاه علوم اقتصادی در [[دانشگاه خوارزمی]] ادغام شده و به تاریخ پر افتخار این دانشگاه در بخش اقتصادی مملکت پایان داده شد.
{{سخ}} روسای قبلی این دانشکده بترتیب زمانی عبارتند از: دکترعلی اﮐﺒﺮاکبر عرب مازار، دکتر محمد علی آقایی، دکتر مهدوی، خانم دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر مهدی صادقی شاهدانی (1392-1384۱۳۹۲–۱۳۸۴)، دکتر منجذب(1393-1392 ۱۳۹۳–۱۳۹۲).
 
== اهم اقدامات انجام شده در دانشگاه علوم اقتصادی طی دهه اخیر ==
 
== فارغ التحصیلان معروف ==
 
== نامه سرگشاده دانشجویان ==
پس از اخراج یکی از اعضای [[هیئت علمی]] در سال ۱۳۸۶، دانشجویان این دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده به وزیر علوم خواستار بازگشت او شدند.<ref>{{یادکرد|مقاله=[http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1559115 نامه‌ای برای جلوگیر از اخراج یک استاد]|نشریه=[[روزنامه اعتماد]]|تاریخ=۲ بهمن ۱۳۸۶|شماره=شماره ۱۵۹۶|صفحه=صفحه ۷}}</ref>
۲۰٬۵۵۸

ویرایش