تفاوت میان نسخه‌های «فضای فاز»

جز
جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: ۲۲ میان‌ویکی)
'''فضای فاز''' {{انگلیسی|Phase Space}} [[فضا|فضایی]] است شامل تمام حالات ممکن برای یک [[سیستم]]. هر حالت سیستم در فضای فاز با یک [[نقطه]] نمایش داده می‌شود.
 
در [[مکانیک]] عموماعموماً فضای فاز شامل تمامی مقادیر ممکن [[بردار مکان|مکان]] و [[تکانه]] است.
 
در فضای فاز، هر [[درجه آزادی]] سیستم با یک [[محور]] نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال فضای فاز یک تک [[ذره]] آزاد در فضای ۳ [[بعد|بعدی]]، شامل ۳ محور برای [[مولفه|مولفه‌های]] [[موقعیت (فیزیک)|مکان]] و ۳ محور برای مولفه‌های [[تکانه]] است. در [[مکانیک آماری]] فضای فاز یک سیستم ''N'' ذره‌ای دارای بعد ''۶N'' است. شناختن دقیق فضای فاز یک سیستم به محاسبهٔ [[آنتروپی]] و [[تابع پارش (مکانیک آماری)|تابع پارش]] آن سیستم کمک می‌کند.
 
اگر سیستم بسته باشد، مقدار انرژی کل در آن ثابت است. این سیستم با صفحه ایصفحه‌ای با یک بعد کمتر از سیستم باز در فضای فاز نمایش داده می شودمی‌شود.
 
اگر ناحیه یناحیهٔ کوچکی را در فضای فاز در نظر بگیریم، این ناحیه با گذشت زمان تغییر شکل می دهدمی‌دهد اما حجم آن همواره ثابت است. علت تغییر شکل تغییر موقعیت و تکانه یتکانهٔ هر ذره با گذشت زمان است. این قضیه به قضیه یقضیهٔ لیوویل شهرت دارد که در آن "«سیال"» فضای فاز غیرقابل تراکم است.
 
== منبعمنابع ==
{{چپچین}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=Statistical Mechanics|ناشر= Wiley, John & Sons, Inc|چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= 1990۱۹۹۰ |شابک=ISBN 0-471-81518-7 |نویسنده= Huang, Kerson|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}}
{{پایان چپچین}}