تفاوت میان نسخه‌های «لگن خاصره»

ابرابزار
(ابرابزار)
[[پرونده:Skeletal pelvis-pubis.svg|بندانگشتی|چپ|استخوان‌های لگن.{{سخ}}۱. خاجی{{سخ}}۲. تهیگاهی{{سخ}}۳. نشیمنگاهی{{سخ}}۴. شرمگاهی{{سخ}}۵. التصاق شرمگاهی{{سخ}}۶. حفره حقه‌ای{{سخ}}۷. سوراخ مسدودگرسدادی{{سخ}}۸. دنبالچه{{سخ}}خط قرمز : خط انتهایی/محدوده لگن]]
'''لگن خاصره''' یا لگن شامل دو [[استخوان بی‌نام]] (هیپ) در جلو و استخوان‌های [[خاجی]] و [[دنبالچه]] در عقب است.
 
استخوان نیم‌لگن (هیپ) استخوان منفردی است که از چسبیدن سه استخوان جنینی به نام [[استخوان تهیگاهی]]، [[استخوان شرمگاهی|شرمگاهی]] و [[استخوان نشیمنگاهی|نشیمنگاهی]] بوجود آمده‌است. از مجموع دو نیم‌لگن، استخوان خاجی و دنبالچه فضایی بوجود می‌آید که به آن [[لگن خاصره]] می‌گویند. [[استخوان ران]] به سطح خارجی تحتانی این استخوان [[مفصل]] می‌شود.
 
== کمربند لگنی ==
'''کمربند لگنی''' {{به انگلیسی| Pelvic girdle}} از دو استخوان بی نام (هیپ یا کوکسه) ایجاد می‌گردد که در جلو به هم مفصل شده و [[سیمفیزیس پوبیس]] <ref>Symphysis pubis</ref> را به وجود می‌آورند. اندام تحتانی ازطریق کمربند لگنی به ستون فقرات متصل می‌گردد.
 
''کمربند لگنی'' شامل مفاصل زیر است:
* دو [[مفصل ران]]
* دو [[مفصل خاجی خاصره‌ای]]
* [[التصاق شرم‌گاهی]] (سیمفیزیس پوبیس)
 
== مفاصل لگن خاصره ==
لگن خاصره قاعده [[تنه]] را می‌سازد و شامل سه مفصل است که عبارتنداز:
* دو [[مفصل خاجی خاصره‌ای]] <ref>Sacroiliac joint</ref> (ساکروایلیاک)
* [[سیمفیزیس پوبیس]]
 
== جستارهای وابسته ==
* [[استخوان بی‌نام]]
* [[استخوان خاجی]]
* [[دنبالچه]]
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
{{ویکی‌انبار-رده|Pelvis}}