تفاوت میان نسخه‌های «آرایه‌های ادبی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
جز
برچسب: نیازمند بازبینی
به آن دسته از آرایه‌هایی که بر پایه تناسب‌های معنایی واژه‌ها شکل می‌گیرند آرایه معنوی گویند
 
=== [[مراعات النظیرنظیر]] ===
آوردن دو یا چند واژه در یک بیت یا عبارت که در خارج از آن بیت یا عبارت نیز رابطه‌ای آشنا و خاص میان آنها برقرار باشد