باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏محارم مرد: ناقص بود
* زن پسر (عروس)
* نواده‌های پسری زن تا آخر
*خواهر همسر
 
=== محارم زن ===
کاربر گمنام