تفاوت میان نسخه‌های «محرم (خویشاوند)»

←‏محارم مرد: ناقص بود
(←‏محارم سببی: خواهر عروس برای داماد و شوهر خواهر عروس برای عروس محرم نمی‎شوند.)
برچسب: نیازمند بازبینی
(←‏محارم مرد: ناقص بود)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* زن پسر (عروس)
* نواده‌های پسری زن تا آخر
*خواهر همسر
 
=== محارم زن ===
کاربر ناشناس