تفاوت میان نسخه‌های «فندق»

(افزودن الگوی برای)
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== کشت تاریخی ==
در سال ۱۹۹۵ شواهدی دال بر وجود یک مرکز فراوردن فندق در مقیاس بزرگ در یک گودال فضولاتی واقع در جزیره Colonsay اسکاتلند بدست آمد.این چاله متعلق به دوران میان سنگی بود و حدود ۹۰۰۰ سال قدمت داشت.شواهد نشان از یک چاله عمیق و بزرگ که مملو از صدها هزار پوسته سوخته فندق بود میداد.فندق در دیگر مراکز متعلق به دوران میان سنگی نیز یافت شده بود ولی بندرت در چنین مقیاسی و بشکل متمرکز در یک چاله.تکنیک رادیوکربن قدمت این فندوقفندق ها را بالغ بر ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد تشخیص داده است.
 
این اکتشاف به ما بینشی خاص در ضمینهزمینه فعالیتهای گروهی و برنامه ریزی در این دوران میدهد.این فندق ها همه در یک سال برداشت شده بودند و آنالیز گرده ای نشان داد تمامی درختان بطور همزمان قطع شده بودند.مقیاس این فعالیت،بی نظیر در سرتاسر اسکاتلند و عدم وجود حیوانات قابل شکار در این جزیره،این احتمال را قوت میدهد که Colonsay دارای جامعه ای با رژیم غذایی عمدتا گیاهی بوده است.
 
به خاطر اینکه فندوقفندق معمولا نیاز به برشته کردن ندارد و حتی امروزه Kentish Cobnuts به صورت سنتی تازه به فروش میرسد،این حدس زده میشود که اینکار برای آسان تر کردن هضم آن توسط کودکان صورت گرفته باشد.برشته کردن گفته میشد که برشته کردن عمر نگهداری فندق را افزایش میدهد و همین آنرا غذایی مناسب برای دریانوردان در سالهای گذشته کرده بود.
 
درخت فندوقفندق در طول تاریخ برای چوب،مواد ساختمانی و پرچین مورد استفاده قرار میگرفته است.در دوران رومی ها کشت میشده از جمله در بریتانیا، هر چند مدرکی وجود ندارد که آنها کشت گونه خاصی را گسترش داده باشند.انواع مختلفی از قرن ۱۶ ببعدبه بعد کشت شده، قرن ۱۹ شاهد یک افزایش بزرگ در انواع این گونه میباشد.به طور خاص Kentish Cobnuts اولین گونه تحت کشت گسترده در سال ۱۸۳۰ معرفی گردید.
 
شیوه سنتی افزایش باردهی فندوقفندق brutting نام دارد که باعث میشود انرژی درخت بیشتر به سمت تولید شکوفه برود.در این شیوه در پایان فصل رشد سرشاخه های ۶-۷ برگه متصل به تنه یا شاخه های اصلی (بدون قطع کامل) دوشاخه میشوند.
 
== زراعت پیشرفته و جدید ==
کاربر ناشناس