تفاوت میان نسخه‌های «میان‌سینه»

ویکی‌سازی
(گسترش مقاله)
(ویکی‌سازی)
GrayPage = 1090 |
Image = Mediastinum.png |
Caption = مدیاستن. تقسیم میان فوقانیبخش بالایی و تحتانیپایینی در [[زائده استرنوم]]. |
Image2 = Mediastinum anatomy.jpg |
Caption2 = Mediastinumآناتومی anatomyمدیاستن |
System = |
MeshName = |
MeshNumber = |
DorlandsPre = m_06 |
DorlandsSuf = 12518945 |
}}
'''میان‌سینه'''<ref>http://ehr2.behdasht.gov.ir/lab/Concept/GetConcept/27893</ref> یا '''مدیاستن''' {{فرانسوی|Médiastin}} و مدیاستینوم {{انگلیسی|Mediastinum}}) که گاه بانام‌ ''میان‌پرده''<ref>http://vajje.com/vajje/search/mediastinum</ref> نیز شناخته می‌شود، حفرهٔ مرکزی قفسه سینه است که از جلو به استخوان [[جناغ سینه]]، از پشت به [[ستون مهره‌ها]] و از دو سو توسط [[شش|شش‌ها]] محدود شده‌است و دارای دو قسمت فوقانی که بالای [[برون‌شامه قلب]] یا پریکارد <sup>pericardium</sup> قرار گرفته و یک قسمت زیرین برون‌شامه است که خود به سه قسمت قدامی، میانی و خلفی تقسیم می‌شود. تمام اندام‌های قفسه سینه بجز ریه‌ها در درون میان‌سینه قرار دارند.
 
== کالبدشناسی ==
A- ===محتویات طبیعی میان‌سینه قدامی:===
(۱) [[غده تیموس]] (۲) [[شریان پستان داخلی]]
(۳) [[غدد لنفاوی]] (۴) چربی
 
B- ===محتویات طبیعی میان‌سینه میانی:===
(۱) [[پریکارد قلب]] (۲) [[آئورت]] صعودی و عرضی
(3) [[بزرگ سیاهرگ زبرین]] و [[بزرگ‌سیاهرگ زیرین]] (4) شریان و [[ورید براکیوسفالیک]]
(۷) [[نایژه|نایژه‌های]] اصلی و عروق اصلی ریوی
 
C- ===محتویات طبیعی میان‌سینه خلفی:===
(۱) [[آئورت]] نزولی (۲) [[مری]]
(۳) [[مجرای سینه‌ای]] (۴) وریدهای [[آزیگوس]] و همی آزیگوس