تفاوت میان نسخه‌های «مدار آرال‌سی»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
::<math>\alpha = {R \over 2L} </math> and <math> \omega_0 = { 1 \over \sqrt{LC}} </math>
 
==مدار آر ال سیRlc موازی==
{| class="toccolours" align="right" style="float:left; margin: 1em 1em 0 0; width:250px; text-align:right;"
|-
کاربر گمنام