تفاوت میان نسخه‌های «مدار آرال‌سی»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
این مدار کاربردهای زیادی دارد. مثلا در [[گیرنده رادیویی|گیرنده های رادیویی]] و [[تلویزیون]] و مدارهای [[تشدیدگر]] به کار می رود. همچنین از این مدار می توان به عنوان [[فیلتر بالاگذر]] یا [[فیلتر پایین گذر]] یا [[فیلتر میان‌گذر]] استفاده کرد. مدار آر ال سی نوعی مدار درجه دوم است که برای تحلیل آن باید یک [[معادله دیفرانسیل]] درجه دو را حل کرد. این مدار را می توان با توپولوژی های مختلفی بست از جمله این که همه المان ها در آن سری باشند یا همه المان ها موازی باشند که این دو حالت از ساده ترین حالت هاست. در هریک از این حالات می توان [[پاسخ طبیعی]] یا [[پاسخ پله]] مدار را تحلیل کرد.
==مدار آر ال سیRLC سری==
{| class="toccolours" style="float:left; margin: 1em 1em 0 0; width:240px;"
|-
کاربر گمنام