تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران بر حسب میزان استفاده از خلاصه ویرایش و ویرایش جزئی»

آپدیت گزارش
جز (ربات: تغییر ردهٔ تغییرمسیرداده‌شدهٔ آمارهای دیتابیس به [[:رده:گزارش‌های دیتابیس ویکی‌پدیا|گزارش‌های دیتابیس ویک...)
(آپدیت گزارش)
<div style="float:left; word-wrap: break-word; width:12em;"><small>این آمار هر هفته به وسیله [[کاربر:PTBOT|ربات آرش]] به روز می‌شود.</small></div> <b>بروز شده توسط ربات در تاریخ:</b> ۲۷۲۹ مه ۲۰۱۵، ساعت ۲۰۰۴:۱۹۳۶ (UTC)
 
 
|-
 
|۱||[[کاربر:World Cup 2010]]||۱۲۵۰۷۲۱۲۵۱۵۲||۸۴۴۳۳۸۴۵۰۰||{{yes|۶۳.۹}}||۴۵۷۳۴۵۷۶||۳.۵
|-
 
|۲||[[کاربر:ماني]]||۱۱۷۰۱۸۱۱۷۰۲۱||۷۰۶۲۹۷۰۶۳۱||۵۴.۷||۳۰۵۸۵۳۰۵۸۶||۲۳.۷
|-
 
|-
 
|۴||[[کاربر:Kasir]]||۶۷۶۴۷۶۷۶۵۵||۴۲۸۱۳۴۲۸۲۱||{{yes|۶۶.۷}}||۹۰۱۵||۱۴.۰
|-
 
|-
 
|۸||[[کاربر:Yamaha5]]||۴۹۷۹۶۴۹۸۶۱||۴۰۸۸۸۴۰۹۳۹||{{yes|۷۸.۸}}||۹۹۳۴۹۹۵۰||۱۹.۲
|-
 
|-
 
|۱۰||[[کاربر:همان]]||۴۸۳۵۹۴۸۳۷۷||۲۹۷۹۲۲۹۸۰۳||{{yes|۶۰.۲}}||۱۲۳۵۵||۲۵.۰
|-
 
|-
 
|۱۳||[[کاربر:درفش کاویانی]]||۴۷۳۸۹۴۷۳۹۱||۳۹۷۳۴۳۹۷۳۵||{{yes|۸۳.۳}}||۳۸۳۹||۸.۰
|-
 
|-
 
|۱۷||[[کاربر:دالبا]]||۳۹۸۴۷۳۹۸۵۸||۳۷۸۳۲۳۷۸۴۳||{{yes|۹۲.۳}}||۱۰۸۸۱۱۰۸۸۵||۲۶.۵
|-
 
|-
 
|۱۹||[[کاربر:Mardetanha]]||۳۶۰۵۳۳۶۰۵۴||۲۶۰۶۹۲۶۰۷۰||{{yes|۷۲.۶}}||۲۵۳۷۰۲۵۳۷۱||{{no|۷۰.۷}}
|-
 
|-
 
|۲۲||[[کاربر:Sicaspi]]||۳۳۸۶۶۳۳۸۷۳||۲۵۳۷۱۲۵۳۷۶||{{yes|۷۱.۸}}||۳۹۵۲۳۹۵۳||۱۱.۲
|-
 
|-
 
|۲۹||[[کاربر:Huji]]||۲۷۸۰۲۲۷۸۰۵||۲۳۲۲۰۲۳۲۲۳||{{yes|۸۲.۷}}||۵۵۱۷||۱۹.۷
|-
 
|۳۰||[[کاربر:Hamedvahid]]||۲۷۴۷۶۲۷۴۸۴||۱۴۷۹۵۱۴۷۹۶||۵۳.۱||۴۱۹۰||۱۵.۰
|-
 
|-
 
|۳۲||[[کاربر:Iroony]]||۲۷۲۷۵۲۷۲۷۶||۲۰۶۰۹۲۰۶۱۰||{{yes|۷۸.۹}}||۴۱۹۶۴۱۹۷||۱۶.۱
|-
 
|۳۳||[[کاربر:Roozitaa]]||۲۶۵۱۰۲۶۵۱۲||۱۶۹۵۵||{{yes|۶۱.۲}}||۱۲۱۷||۴.۴
|-
 
|۳۴||[[کاربر:نوژن]]||۲۶۴۳۸۲۶۴۴۸||۲۱۴۵۸۲۱۴۶۸||{{yes|۷۹.۸}}||۵۱۶۸۵۱۷۱||۱۹.۲
|-
 
|-
 
|۳۷||[[کاربر:Arash.pt]]||۲۴۹۲۹۲۴۹۴۹||۲۱۹۸۹۲۲۰۰۸||{{yes|۹۰.۹}}||۵۱۱۴۵۱۱۹||۲۱.۲
|-
 
|-
 
|۳۹||[[کاربر:Amirali-E]]||۲۲۶۵۹۲۲۶۶۰||۷۷۴۸||۳۴.۲||۲۲۰۹||۹.۷
|-
 
|-
 
|۴۲||[[کاربر:XOXOXO]]||۲۱۱۹۸۲۱۲۰۳||۱۶۷۳۴۱۶۷۳۹||{{yes|۷۵.۷}}||۴۲۵۸||۱۹.۳
|-
 
|-
 
|۵۱||[[کاربر:Samak]]||۱۷۶۳۲۱۷۶۳۶||۱۳۲۸۲۱۳۲۸۴||{{yes|۷۷.۵}}||۱۱۸۳||۶.۹
|-
 
|۵۲||[[کاربر:مانفی]]||۱۷۳۶۶۱۷۳۶۸||۱۱۸۷۳۱۱۸۷۲||{{yes|۶۳.۲}}||۴۱۲۲||۲۱.۹
|-
 
|-
 
|۵۵||[[کاربر:Mehran]]||۱۵۸۱۲۱۵۸۳۶||۱۳۰۹۶۱۳۱۱۹||{{yes|۸۲.۳}}||۵۸۸۱۵۸۸۳||۳۶.۹
|-
 
|۵۶||[[کاربر:Sahehco]]||۱۵۴۹۲۱۵۵۰۱||۱۱۵۶۸۱۱۵۷۵||{{yes|۷۲.۹}}||۶۶۳۹۶۶۴۲||{{no|۴۱.۸}}
|-
 
|-
 
|۶۳||[[کاربر:قلی زادگان]]||۱۴۷۲۷۱۴۷۳۵||۸۷۷۷۸۷۸۱||{{yes|۵۸.۹}}||۳۹۶||۲.۷
|-
 
|-
 
|۶۸||[[کاربر:Freshman404]]||۱۴۳۷۲۱۴۴۰۹||۱۱۸۶۰۱۱۸۹۶||{{yes|۸۵۸۶.۹۰}}||۲۳۸۸۲۳۹۵||۱۷.۳
|-
 
|-
 
|۷۲||[[کاربر:Elph]]||۱۴۲۶۲۱۴۲۶۴||۱۰۳۸۳۱۰۳۸۵||{{yes|۷۸.۹}}||۱۶۸۶||۱۲.۸
|-
 
|-
 
|۷۹||[[کاربر:Arfarshchi]]||۱۲۸۵۰۱۲۸۶۳||۹۴۳۵۹۴۴۸||{{yes|۶۸.۶۷}}||۲۶۱۷۲۶۱۹||۱۹.۰
|-
 
|-
 
|۸۳||[[کاربر:Far-gh]]||۱۲۲۶۴۱۲۲۹۲||۱۰۲۷۹۱۰۳۰۴||{{yes|۸۶.۵}}||۲۳۷۰۲۳۷۷||۱۹۲۰.۹۰
|-
 
|-
 
|۸۶||[[کاربر:طاها]]||۱۱۹۲۹۱۱۹۳۲||۱۰۷۸۳۱۰۷۸۶||{{yes|۹۴.۸}}||۳۱۳۸۳۱۴۰||۲۷.۶
|-
 
|-
 
|۹۵||[[کاربر:NavidffTisfoon]]||۱۱۱۸۱||۸۱۳۴۹۰۸۱||{{yes|۷۴۷۸.۲۶}}||۱۰۳۷۲۸۹۹||۹۲۵.۵۱
|-
 
|۹۶||[[کاربر:TisfoonNavidff]]||۱۱۱۲۸۱۱۱۸۱||۹۰۵۵۸۱۳۱||{{yes|۷۸۷۴.۸۱}}||۲۸۸۶۱۰۳۴||۲۵۹.۱۴
|-
 
|۹۷||[[کاربر:MRG90]]||۱۱۱۲۳۱۱۱۲۹||۱۰۵۴۱۱۰۵۴۷||{{yes|۹۱.۲}}||۳۱۰۵۳۱۰۶||۲۶.۹۸
|-
 
|-
 
|۹۹||[[کاربر:Rmashhadi]]||۱۰۷۹۱۱۰۷۹۵||۷۹۸۷۷۹۹۰||{{yes|۷۵.۲}}||۲۵۵||۲.۴
|-
 
|-
 
|۱۰۲||[[کاربر:Diako1971]]||۱۰۵۵۹۱۰۵۷۱||۶۳۳۲۶۳۳۷||۵۴.۱||۸۰۴۸۰۷||۶.۹
|-
 
|۱۰۳||[[کاربر:KamixOmid.koli]]||۱۰۴۹۸۱۰۵۱۰||۹۰۱۲۱۰۰۷۹||{{yes|۸۸۹۸.۰۶}}||۲۵۵۸۷۶۷۰||۲۵{{no|۷۵}}
|-
 
|۱۰۴||[[کاربر:MeysamKamix]]||۱۰۴۶۴۱۰۴۹۸||۷۷۱۵۹۰۱۲||{{yes|۷۹۸۸.۲۰}}||۲۹۱۷۲۵۵۸||۳۰۲۵
|-
 
|۱۰۵||[[کاربر:Omid.koliMeysam]]||۱۰۴۲۰۱۰۴۶۴||۹۹۸۹۷۷۱۵||{{yes|۹۸۷۹.۶۲}}||۷۵۹۴۲۹۱۷||{{no|۷۴۳۰.۹}}۰
|-
 
|-
 
|۱۰۹||[[کاربر:Raatin]]||۹۸۹۶۹۹۰۲||۴۸۹۲۴۸۹۷||۵۰.۰||۳۳۵۱۳۳۵۵||۳۴.۲
|-
 
|-
 
|۱۱۴||[[کاربر:Behnam mancini]]||۸۹۲۸۸۹۳۳||۵۰۷۶۵۰۷۷||۵۵.۰||۲۳۰||۲.۵
|-
 
|-
 
|۱۲۸||[[کاربر:مسعود]]||۸۲۶۲۸۲۶۶||۳۷۴۵۳۷۴۷||۴۵.۹||۶۸۸۶۸۹||۸.۴
|-
 
|-
 
|۱۳۰||[[کاربر:Nshervsampad]]||۸۱۰۹۸۱۱۷||۴۲۰۱۴۲۰۷||{{yes|۵۶.۱}}||۱۸۷||۲.۵
|-
 
|-
 
|۱۳۶||[[کاربر:Anvar11]]||۷۹۱۹||۴۸۳۱۴۸۳۰||{{yes|۶۹.۹}}||۵۰۸||۷.۴
|-
 
|-
 
|۱۴۵||[[کاربر:Young Readers]]||۷۰۳۶۷۰۴۰||۳۳۷۰۳۳۷۳||۴۹.۹||۱||۰.۰
|-
 
|-
 
|۱۶۰||[[کاربر:Parastoo]]||۶۲۲۷۶۲۲۸||۵۸۶۹۵۸۷۰||{{yes|۸۴.۱}}||۱۴۹۷||۲۱.۵
|-
 
|-
 
|۱۶۹||[[کاربر:Sa.vakilian]]||۵۵۴۶۵۵۸۸||۵۱۷۲۵۲۱۴||{{yes|۹۴.۵}}||۳۵۶۳۵۹||۶.۵
|-
 
|-
 
|۱۷۱||[[کاربر:Reza Amper]]||۵۵۱۵۵۵۲۱||۲۸۸۲۲۸۸۴||۵۲.۹||۵۹۱۵۹۲||۱۰.۹
|-
 
|-
 
|۱۷۷||[[کاربر:Alborz Fallah]]||۵۳۱۷||۳۸۹۰۳۸۸۲||{{yes|۸۱.۲۳}}||۹۲۳۹۲۰||۱۹.۳
|-
 
|-
 
|۱۸۱||[[کاربر:MehdiabbasiXerxesII]]||۵۲۵۹۵۲۶۱||۳۳۲۰۲۰۵۳||{{yes|۶۲۳۹}}||۳۱۹۳|۰|{{no|۶۰۰.۵}}۰
|-
 
|۱۸۲||[[کاربر:XerxesIIMehdiabbasi]]||۵۲۵۸۵۲۵۹||۲۰۵۱۳۳۲۰||۳۹{{yes|۶۲}}||۳۱۹۳|۰|{{no|۰۶۰.۰۵}}
|-
 
|-
 
|۱۸۷||[[کاربر:Kowsari]]||۵۱۳۰۵۱۳۴||۴۰۶۶۴۰۶۹||{{yes|۷۸.۲}}||۲۹۴||۵.۷
|-
 
|۱۸۸||[[کاربر:BidabadiMaahmaah]]||۵۱۲۹||۱۹۱۴۲۷۱۲||۴۰۵۴.۶۵||۱۴۷۷۰||۳۱۰.۴۰
|-
 
|۱۸۹||[[کاربر:MaahmaahBidabadi]]||۵۱۲۷۵۱۲۹||۲۷۱۰۱۹۱۴||۵۴۴۰.۵۶||۰۱۴۷۷||۰۳۱.۰۴
|-
 
|-
 
|۱۹۳||[[کاربر:Darwin machineAmirAK]]||۵۰۰۰۵۰۱۰||۴۴۲۳۳۸۸۳||{{yes|۸۸۷۶.۹۳}}||۱۰۵۴۰۲۶||۲{{no|۷۹}}
|-
 
|۱۹۴||[[کاربر:AmirAKDarwin machine]]||۴۹۸۹۵۰۰۰||۳۸۶۳۴۴۲۳||{{yes|۷۶۸۸.۲۹}}||۴۰۱۳۱۰۵||{{no|۷۹۲.۲}}۱
|-
 
|}
[[رده:ویکی‌پدیا]]
[[رده:گزارش‌هایآمارهای دیتابیس ویکی‌پدیا]]
[[رده:کاربرهای ویکی‌پدیا]]
۳٬۳۴۲

ویرایش