تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران بر حسب میزان استفاده از خلاصه ویرایش و ویرایش جزئی»

آپدیت گزارش
(آپدیت گزارش)
(آپدیت گزارش)
<div style="float:left; word-wrap: break-word; width:12em;"><small>این آمار هر هفته به وسیله [[کاربر:PTBOT|ربات آرش]] به روز می‌شود.</small></div> <b>بروز شده توسط ربات در تاریخ:</b> ۲۹۳۱ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۴۰۶:۳۶۵۴ (UTC)
 
 
|-
 
|۱||[[کاربر:World Cup 2010]]||۱۲۵۱۵۲۱۲۵۳۶۳||۸۴۵۰۰۸۴۷۴۴||{{yes|۶۳۶۴.۹۰}}||۴۵۷۶۴۶۳۵||۳.۵
|-
 
|۲||[[کاربر:ماني]]||۱۱۷۰۲۱۱۱۷۰۴۷||۷۰۶۳۱۷۰۷۵۰||۵۴.۷||۳۰۵۸۶۳۰۶۵۷||۲۳.۷
|-
 
|۳||[[کاربر:Alborzagros]]||۶۸۸۶۹۶۸۸۹۵||۴۷۷۵۰۴۷۷۷۲||{{yes|۷۰.۷}}||۳۹۰۰||۵.۸
|-
 
|۴||[[کاربر:Kasir]]||۶۷۶۵۵۶۷۸۴۶||۴۲۸۲۱۴۲۹۹۶||{{yes|۶۶.۷۸}}||۹۰۱۵۹۰۱۶||۱۴.۰
|-
 
|-
 
|۶||[[کاربر:Reza1615]]||۵۲۹۸۶||۳۲۴۷۵۳۲۴۷۶||{{yes|۶۵.۷}}||۶۶۱۴۶۶۱۵||۱۳.۴
|-
 
|-
 
|۸||[[کاربر:Yamaha5]]||۴۹۸۶۱۴۹۸۹۱||۴۰۹۳۹۴۰۹۶۱||{{yes|۷۸.۸}}||۹۹۵۰۹۹۵۹||۱۹.۲
|-
 
|۹||[[کاربر:زرشک]]||۴۸۹۶۶||۲۶۴۲۵۲۶۴۲۲||{{yes|۵۷.۸}}||۸۰۳۷۸۰۳۶||۱۷.۶
|-
 
|۱۰||[[کاربر:همان]]||۴۸۳۷۷۴۸۴۵۵||۲۹۸۰۳۲۹۸۴۳||{{yes|۶۰.۲}}||۱۲۳۵۵۱۲۳۶۲||۲۵۲۴.۰۹
|-
 
|-
 
|۱۲||[[کاربر:Raamin]]||۴۷۸۷۷||۲۸۳۲۱||{{yes|۶۲.۹}}||۳۳۹۶۲۳۳۹۶۱||{{no|۷۵.۵}}
|-
 
|۱۳||[[کاربر:درفش کاویانی]]||۴۷۳۹۱۴۷۳۹۲||۳۹۷۳۵۳۹۷۳۶||{{yes|۸۳.۳}}||۳۸۳۹||۸.۰
|-
 
|-
 
|۱۶||[[کاربر:Ali.eblis1]]||۴۰۱۳۴||۲۸۴۶۱۲۸۴۵۸||{{yes|۶۹.۸}}||۲۷۱۲||۶.۷
|-
 
|۱۷||[[کاربر:دالبا]]||۳۹۸۵۸۳۹۸۹۳||۳۷۸۴۳۳۷۸۸۴||{{yes|۹۲.۳}}||۱۰۸۸۵۱۰۹۰۱||۲۶.۵۶
|-
 
|-
 
|۱۹||[[کاربر:Mardetanha]]||۳۶۰۵۴۳۶۰۵۶||۲۶۰۷۰۲۶۰۷۳||{{yes|۷۲.۶}}||۲۵۳۷۱۲۵۳۷۴||{{no|۷۰.۷}}
|-
 
|-
 
|۲۱||[[کاربر:Meisam]]||۳۴۹۶۵||۲۸۲۶۴۲۸۲۶۳||{{yes|۸۱.۱}}||۱۵۳۳۴||{{no|۴۴.۰}}
|-
 
|۲۲||[[کاربر:Sicaspi]]||۳۳۸۷۳۳۳۹۰۰||۲۵۳۷۶۲۵۳۹۹||{{yes|۷۱.۸}}||۳۹۵۳۳۹۶۱||۱۱.۲
|-
 
|۲۳||[[کاربر:Ebraminio]]||۳۱۸۳۷۳۱۸۵۵||۱۵۸۶۰۱۵۸۷۷||۵۲.۳||۱۰۶۰۸۱۰۶۱۱||۳۵.۰
|-
 
|-
 
|۲۹||[[کاربر:Huji]]||۲۷۸۰۵۲۷۸۰۹||۲۳۲۲۳۲۳۲۲۷||{{yes|۸۲.۷}}||۵۵۱۷||۱۹.۷
|-
 
|۳۰||[[کاربر:Hamedvahid]]||۲۷۴۸۴۲۷۴۸۸||۱۴۷۹۶۱۴۸۰۰||۵۳.۱||۴۱۹۰۴۱۹۲||۱۵.۰
|-
 
|۳۱||[[کاربر:Fatemi]]||۲۷۴۵۸۲۷۴۶۲||۲۶۴۳۴۲۶۴۳۷||{{yes|۹۰.۳}}||۴۰۴۵||۱۳.۸
|-
 
|۳۲||[[کاربر:Iroony]]||۲۷۲۷۶۲۷۲۸۳||۲۰۶۱۰۲۰۶۱۷||{{yes|۷۸.۹}}||۴۱۹۷۴۲۰۱||۱۶.۱
|-
 
|۳۳||[[کاربر:Roozitaa]]||۲۶۵۱۲۲۶۵۱۳||۱۶۹۵۵۱۶۹۵۶||{{yes|۶۱.۲}}||۱۲۱۷۱۲۱۸||۴.۴
|-
 
|۳۴||[[کاربر:نوژن]]||۲۶۴۴۸۲۶۴۹۱||۲۱۴۶۸۲۱۵۰۷||{{yes|۷۹.۸}}||۵۱۷۱۵۱۷۷||۱۹.۲
|-
 
|-
 
|۳۶||[[کاربر:ElmjuArash.pt]]||۲۴۹۵۲۲۴۹۹۱||۱۸۵۴۹۲۲۰۴۹||{{yes|۶۷۹۰.۰۹}}||۴۸۰۲۵۱۳۷||۱۷۲۱.۳۲
|-
 
|۳۷||[[کاربر:Arash.ptElmju]]||۲۴۹۴۹۲۴۹۷۹||۲۲۰۰۸۱۸۶۶۲||{{yes|۹۰۶۶.۹۳}}||۵۱۱۹۴۸۱۴||۲۱۱۷.۲۱
|-
 
|-
 
|۳۹||[[کاربر:Amirali-E]]||۲۲۶۶۰۲۲۶۶۵||۷۷۴۸۷۷۵۰||۳۴.۲||۲۲۰۹۲۲۱۱||۹.۷
|-
 
|-
 
|۴۱||[[کاربر:Pirhayati]]||۲۱۶۷۳۲۱۶۸۰||۱۴۷۲۲۱۴۷۳۲||{{yes|۶۴.۷}}||۲۸۱۷۲۸۱۹||۱۲.۴
|-
 
|۴۲||[[کاربر:XOXOXO]]||۲۱۲۰۳۲۱۲۱۴||۱۶۷۳۹۱۶۷۵۱||{{yes|۷۵.۷}}||۴۲۵۸۴۲۶۰||۱۹.۳
|-
 
|-
 
|۴۴||[[کاربر:Ariobarzan]]||۲۰۷۲۲۲۰۷۲۸||۱۶۷۱۴۱۶۷۲۰||{{yes|۷۳.۱}}||۶۹۲۷۶۹۳۱||۳۰.۳
|-
 
|۴۵||[[کاربر:آرش]]||۲۰۴۰۱||۱۹۱۱۴۱۹۱۱۶||{{yes|۸۶.۸}}||۳۸۵۷۳۸۵۹||۱۷.۵
|-
 
|-
 
|۵۰||[[کاربر:Aliparsa]]||۱۸۱۶۲||۱۲۵۰۳۱۲۵۰۰||{{yes|۷۲.۲}}||۹۹۰۵۹۹۰۱||{{no|۵۷.۲}}
|-
 
|۵۱||[[کاربر:Samak]]||۱۷۶۳۶۱۷۶۴۹||۱۳۲۸۴۱۳۲۹۷||{{yes|۷۷.۵۶}}||۱۱۸۳||۶.۹
|-
 
|۵۲||[[کاربر:مانفی]]||۱۷۳۶۸۱۷۳۷۰||۱۱۸۷۲۱۱۸۷۸||{{yes|۶۳.۲}}||۴۱۲۲۴۱۲۵||۲۱.۹
|-
 
|۵۳||[[کاربر:Ayda]]||۱۷۱۹۰||۱۳۰۲۲||{{yes|۸۲.۲}}||۴۴۴۶۴۴۴۵||۲۸.۱۰
|-
 
|-
 
|۵۵||[[کاربر:Mehran]]||۱۵۸۳۶۱۵۸۴۹||۱۳۱۱۹۱۳۱۳۴||{{yes|۸۲.۳}}||۵۸۸۳۵۸۸۸||۳۶.۹
|-
 
|۵۶||[[کاربر:Sahehco]]||۱۵۵۰۱۱۵۵۳۰||۱۱۵۷۵۱۱۶۳۸||{{yes|۷۲۷۳.۹۰}}||۶۶۴۲۶۶۶۸||{{no|۴۱.۸}}
|-
 
|-
 
|۵۹||[[کاربر:GrimM reapersamadi]]||۱۵۰۷۳۱۵۰۷۷||۱۱۳۰۳۱۳۳۴۷||{{yes|۸۰۹۰.۱}}||۶۶۲۳۴۴۹۱||{{no|۴۶۳۰.۹}}۳
|-
 
|۶۰||[[کاربر:MGrim samadireaper]]||۱۵۰۷۲۱۵۰۷۳||۱۳۳۴۲۱۱۳۰۳||{{yes|۹۰۸۰.۱}}||۴۴۸۸۶۶۲۳||۳۰{{no|۴۶.۳۹}}
|-
 
|-
 
|۶۳||[[کاربر:قلی زادگان]]||۱۴۷۳۵۱۴۷۴۰||۸۷۸۱||{{yes|۵۸.۹}}||۳۹۶||۲.۷
|-
 
|-
 
|۶۸||[[کاربر:Freshman404]]||۱۴۴۰۹۱۴۴۲۸||۱۱۸۹۶۱۱۹۱۲||{{yes|۸۶.۰}}||۲۳۹۵۲۳۹۹||۱۷.۳
|-
 
|۶۹||[[کاربر:PHoBiA]]||۱۴۳۵۴||۱۱۵۸۸۱۱۵۸۷||{{yes|۸۳.۶}}||۳۳۷۱||۲۴.۳
|-
 
|-
 
|۷۹||[[کاربر:Arfarshchi]]||۱۲۸۶۳۱۲۸۸۱||۹۴۴۸۹۴۶۵||{{yes|۶۸.۷}}||۲۶۱۹۲۶۲۴||۱۹.۰
|-
 
|-
 
|۸۱||[[کاربر:Pouyana]]||۱۲۴۵۰||۹۰۷۵۹۰۷۶||{{yes|۷۳.۰}}||۶۵۵۲۶۵۵۳||{{no|۵۲.۷}}
|-
 
|۸۲||[[کاربر:AliRezaFar-gh]]||۱۲۳۳۱۱۲۳۶۳||۸۶۹۶۱۰۳۶۹||{{yes|۷۰۸۶.۶۵}}||۵۵۳۳۲۳۹۹||{{no|۴۴۲۰.۹}}۰
|-
 
|۸۳||[[کاربر:Far-ghAliReza]]||۱۲۲۹۲۱۲۳۳۱||۱۰۳۰۴۸۶۹۶||{{yes|۸۶۷۰.۵۶}}||۲۳۷۷۵۵۳۳||۲۰{{no|۴۴.۰۹}}
|-
 
|-
 
|۸۶||[[کاربر:طاها]]||۱۱۹۳۲۱۱۹۳۴||۱۰۷۸۶۱۰۷۸۷||{{yes|۹۴.۸}}||۳۱۴۰۳۱۴۱||۲۷.۶
|-
 
|-
 
|۹۳||[[کاربر:Mahan]]||۱۱۳۲۳||۹۷۶۴۹۷۶۵||{{yes|۸۴.۵}}||۱۵۹۳۱۵۹۴||۱۳.۸
|-
 
|-
 
|۹۵||[[کاربر:Tisfoon]]||۱۱۱۸۱۱۱۱۹۹||۹۰۸۱۹۰۹۰||{{yes|۷۸.۶}}||۲۸۹۹۲۹۰۱||۲۵.۱
|-
 
|۹۶||[[کاربر:Navidff]]||۱۱۱۸۱۱۱۱۸۶||۸۱۳۱۸۱۳۴||{{yes|۷۴.۱۲}}||۱۰۳۴۱۰۳۶||۹.۴
|-
 
|۹۷||[[کاربر:MRG90]]||۱۱۱۲۹۱۱۱۳۷||۱۰۵۴۷۱۰۵۵۵||{{yes|۹۱.۲}}||۳۱۰۶۳۱۰۹||۲۶.۸۹
|-
 
|-
 
|۹۹||[[کاربر:Rmashhadi]]||۱۰۷۹۵۱۰۷۹۷||۷۹۹۰۷۹۹۲||{{yes|۷۵.۲۳}}||۲۵۵||۲.۴
|-
 
|-
 
|۱۰۱||[[کاربر:فلورانسDiako1971]]||۱۰۵۸۲۱۰۵۸۸||۷۲۴۱۶۳۵۵||{{yes|۷۵۵۴.۵}}۱||۱۶۱۵۸۱۳||۱۶۶.۸۹
|-
 
|۱۰۲||[[کاربر:Diako1971فلورانس]]||۱۰۵۷۱۱۰۵۸۲||۶۳۳۷۷۲۴۱||۵۴{{yes|۷۵.۱۵}}||۸۰۷۱۶۱۵||۶۱۶.۹۸
|-
 
|۱۰۳||[[کاربر:Omid.koli]]||۱۰۵۱۰۱۰۵۵۰||۱۰۰۷۹۱۰۱۲۰||{{yes|۹۸.۶}}||۷۶۷۰۷۷۰۳||{{no|۷۵.۰}}
|-
 
|-
 
|۱۰۵||[[کاربر:Meysam]]||۱۰۴۶۴۱۰۴۶۵||۷۷۱۵۷۷۱۶||{{yes|۷۹.۲}}||۲۹۱۷۲۹۱۸||۳۰.۰
|-
 
|-
 
|۱۰۷||[[کاربر:محمد.رضا]]||۱۰۱۲۱||۶۰۵۹۶۰۶۰||{{yes|۶۲.۹}}||۲۶۶۴||۲۷.۶
|-
 
|۱۰۸||[[کاربر:Nightryder84]]||۱۰۰۷۱۱۰۱۱۲||۵۵۷۰۵۵۹۲||۵۴.۸||۴۸۸||۴.۸
|-
 
|۱۰۹||[[کاربر:Raatin]]||۹۹۰۲۹۹۰۴||۴۸۹۷۴۸۹۹||۵۰.۰||۳۳۵۵||۳۴.۲
|-
 
|-
 
|۱۱۳||[[کاربر:Sonia Sevilla]]||۸۹۹۱||۶۷۸۳۶۷۷۹||{{yes|۷۸.۹}}||۵۲۳۰۵۲۲۷||{{no|۶۰.۹۸}}
|-
 
|۱۱۴||[[کاربر:Behnam mancini]]||۸۹۳۳۸۹۶۱||۵۰۷۷۵۰۸۹||۵۵۵۴.۰۹||۲۳۰||۲.۵
|-
 
|-
 
|۱۱۹||[[کاربر:Gnosis]]||۸۷۴۶۸۷۴۸||۵۰۳۵۵۰۳۷||{{yes|۵۶.۰}}||۴۳۳۷۴۳۳۸||{{no|۴۸.۳}}
|-
 
|-
 
|۱۲۶||[[کاربر:Farvartish]]||۸۴۶۲||۶۳۱۹۶۳۲۱||{{yes|۷۳.۶}}||۱۷۷۵||۲۰.۷
|-
 
|-
 
|۱۲۸||[[کاربر:مسعود]]||۸۲۶۶۸۲۶۷||۳۷۴۷۳۷۴۸||۴۵.۹||۶۸۹||۸.۴
|-
 
|-
 
|۱۳۰||[[کاربر:Nshervsampad]]||۸۱۱۷۸۱۳۰||۴۲۰۷۴۲۱۴||{{yes|۵۶.۱}}||۱۸۷||۲.۵
|-
 
|۱۳۱||[[کاربر:Shahroozporia]]||۸۱۰۹۸۱۱۰||۵۴۸۲۵۴۸۳||{{yes|۶۶.۶}}||۱۶۶۰||۲۰.۲
|-
 
|-
 
|۱۳۶||[[کاربر:Anvar11]]||۷۹۱۹۷۹۲۳||۴۸۳۰۴۸۳۱||{{yes|۶۹.۹}}||۵۰۸||۷.۴
|-
 
|-
 
|۱۴۷||[[کاربر:In fact]]||۶۸۸۹۶۸۹۶||۶۶۴۶۶۶۵۲||{{yes|۹۳.۴۵}}||۱۷۹۲||۲۵.۲
|-
 
|-
 
|۱۵۹||[[کاربر:MohandesWiki]]||۶۲۴۱۶۲۴۲||۴۳۳۶۴۳۳۷||{{yes|۷۰.۲}}||۱۴۳۵||۲۳.۲
|-
 
|-
 
|۱۶۳||[[کاربر:قاسم منصور]]||۶۰۵۳||۴۳۴۶۴۳۴۵||{{yes|۷۵.۰}}||۱۱۳||۱.۹
|-
 
|-
 
|۱۶۷||[[کاربر:ویکی خور]]||۵۶۸۵||۲۳۹۸۲۳۹۷||۵۲.۱||۱۵۲||۳.۳
|-
 
|-
 
|۱۶۹||[[کاربر:Sa.vakilian]]||۵۵۸۸۵۵۹۸||۵۲۱۴۵۲۲۴||{{yes|۹۴.۵}}||۳۵۹||۶.۵
|-
 
|-
 
|۱۷۱||[[کاربر:Reza Amper]]||۵۵۲۱۵۵۲۲||۲۸۸۴||۵۲.۹||۵۹۲||۱۰.۹
|-
 
|-
 
|۱۸۱||[[کاربر:XerxesII]]||۵۲۶۱۵۲۶۳||۲۰۵۳۲۰۵۵||۳۹.۹||۰||۰.۰
|-
 
|۱۸۲||[[کاربر:Mehdiabbasi]]||۵۲۵۹۵۲۶۱||۳۳۲۰۳۳۱۴||{{yes|۶۲.۹}}||۳۱۹۳۳۱۸۷||{{no|۶۰.۵}}
|-
 
|-
 
|۱۹۳||[[کاربر:AmirAK]]||۵۰۱۰۵۰۲۳||۳۸۸۳۳۸۹۶||{{yes|۷۶.۳۴}}||۴۰۲۶۴۰۳۴||{{no|۷۹.۱}}
|-
 
۳٬۳۴۲

ویرایش