تفاوت میان نسخه‌های «اگه می‌تونی منو بگیر (فیلم ۱۹۸۹)»