تفاوت میان نسخه‌های «دیوار شعر در لیدن»

بدون خلاصه ویرایش
('''دیوار شعر'''، پروژه ای بود که در آن شعر 101 شاعر از زبانهای مختلف بر روی نمای خارجی ساختمانهای شهر لیدن ِهلند نقاشی شد. واپیسین شاعر، [[مح...)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس (پخ)
 
برچسب: نیازمند بازبینی
==دیواراشعار شعردیواری در لیدن==
'''دیواراشعار شعردیواری'''، پروژه ای بود که در آن شعر 101 شاعر از زبانهای مختلف بر روی نمای خارجی ساختمانهای شهر [[لیدن]] ِ[[هلند]] نقاشی شد. واپیسین شاعر، [[محمدرضا شفیعی کدکنی]] شاعر پر آوازه [[ایرانی]] بود که در تاریخ پنجم ژوئن 2015 شعر "سفر" او برروی دیوار شعر در [[لیدن]] جکاکی شده و تنها شاعری که این دیوار به امضای او منقوش شد.
===تاریخجه و توصیف===
این پروژه بوسیله بنیاد خصوصی تگن-بیلد ِبن والنکمپ و ناج-ویلن بورینز حمایت مالی می شد و در آن دو هنرمند با همکاری مالی اضافی از سوی چندین شرکت در شهر [[لیدن]] [[هلند]] اجرا شد. این پروژه با شعر [[روسی]] از شاعری بنام مارینا تسوتائوا آغاز شده و در سال 2005 با شعر اسپانیایی ده پرفوندی از [[فردریکو گارسیا لورکا]] به پایان رسیده و برای مدتی متوقف شد.
بسیاری از این اشعار به زبان [[هلندی]] و [[انگلیسی]] نیز ترجمه شده اند.
===تاثیرات===
بخاطر موفقیت های پروژه دیواراشعار شعردیواری در [[لیدن]]، در دیگر شهرهای [[هلند]] نیز اجرایی شد. در سال 2004 سفارت [[هلند]] در [[بلغارستان]]، پروژه مشابهی را در شهر [[صوفیا]] پایتخت [[بلغارستان]] به اجرا در آورد.
۴۸

ویرایش