تفاوت میان نسخه‌های «اصلاح نژاد دام»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
{{منبع}}
{{ویکیسازی}}
'''اصلاح نژاد دام''' (Breeding) علم و هنر تثبیت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام می‌باشد. اصلاح نژاد با [[انتخاب]] دامها و طیور برتر از لحاظ ژنتيکی و با کمک [[روشهای آمیزشی]] مناسب، دام و طیور برتر راایجاد می‌کند. اصلاح نژاد یک علم کاربردی بوده و در بخش‌های تخصصی با کاربرد ترکیبی از علوم دانش ژنتیک،ژنتیک کمی ، دانش ژنتیک مولکولی، دانش آمار و، دانش رایانه و دانش اقتصاد افق جدیدی پیدا کرده است.
 
در برنامه هاي اصلاح نژاد دام هدف اين است كه حيوانات دارای ظرفيت ژنتيكی بالاتر از ميانگين جامعه شناسايی و انتخاب شده و از آنها به عنوان والدين نسل بعد استفاده شود. به اين ترتيب انتظار می رود كه ميانگين ظرفيت ژنتيكی نتاج بيشتر از ميانگين نسل والدين باشد.
کاربر ناشناس