تفاوت میان نسخه‌های «ماهی‌شناسی کاربردی»

بدون خلاصه ویرایش
[[ماهی شناسی کاربردی]] دانش نوینی در گسترهٔ علوم محسوب می‌گردد که علاوه بر پرداختن به چگونگی زیست ماهی، با [[علوم کاربردی]] و اجرایی نیز در ارتباط می‌باشد[۱][۲]. [[آب]] به عنوان [[محیط زیست]] [[ماهیان]] و [[آبزیان]][۳]، تمامی نیازهای حیاتی آن‌ها را برطرف می‌نماید. دو پارامتر مهم درجة حرات و [[شوری (آب)|شوری]] [[آب]]، از جمله دلایل اصلی پراکنش و مهاجرت [[آبزیان]] محسوب می‌گردند[۲][۴].
 
== کاربردهای تکنیکی ==