باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== جستارهای وابسته ==
* [[نرخ فرار کرامرز]]
* [[تقریب دبلیو کی بی]]
* [[بازبه‌هنجارسازی]]