تفاوت میان نسخه‌های «استدلال منطقی»

جز
پر رنگ کردن نام مقاله
جز (پر رنگ کردن نام مقاله)
'''استدلال منطقی''' ،روش نتیجه گیری مبتنی بر «اصول منطقی» حاصل از «اندیشش» و «عقلیدن» است ؛لذا هر گاه از استدلالی منطقی استفاده گردد ؛می بایست دلایل ارایه شده ،مبتنی بر اصول «درستی» اندیشه باشد که «منطق» نام می گیرد ؛بدیهی اسن غیر این صورت ،گزاره مزبور ،از جمله «مغالطات» و سفسطه ها ارزیابی می شود.
چالش های فراوانی میان سوفسطاییان و فلاسفه یونان باستان ،در خصوص نحوه چیدش روش استدلال منطقی روی داده است ؛و «ارسطو» در کتاب معروف خود ،«ارغنون» ،روش هایی را در جهت تبیین روش «استدلال منطقی» ارایه داده است. (1)
لازم به ذکر است که «منطق» ،وظیفه حفظ شکل استدلال را در جهت «غیر مغالطاتی» بر عهده دارد ؛و لکن «غیر مغالطه» بودن دلالت ذاتی گزاره بر عهده «منطق» نیست.
۱۷۶٬۴۸۳

ویرایش