کتب سته: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
'''صحاح ستّه''' یا کتابهای صحیح شش گانه، معتبر ترین کتب حدیث نزد [[اهل سنت]] است. این کتاب ها پس از قرآن کریم مهمترین منابع دینی است که در دسترس اهل سنت است و توسط علمای اهل سنت مطالعه و استفاده می‌شود.
این کتب عبارت اند از:
* [[صحیح بخاری]]-
* [[صحیح مسلم]]
* [[سنن ابوداود]]
کاربر ناشناس