تفاوت میان نسخه‌های «واحدهای فدرال روسیه»

|<div style="background-color:#00FFFF; border:solid black 2px; padding:1em;"></div>|| ۱ استان خودگردان، [[استان خودگردان یهودی]]
|-
|<div style="background-color:#FF6600; border:solid black 2px; padding:1em;"></div>|| ۴ [[ناحیه‌های خودگردان روسیه|اوکروگ خودگردان]]
|-
|<div style="background-color:#FF0000; border:solid black 2px; padding:1em;"></div>|| ۳ شهر فدرال، شامل [[مسکو]]، [[سن پترزبورگ]] و [[سواستوپول]]